Gå til indhold

R&D in macroeconomic policy models

Forsideillustrations tekst mangler
Rapporten belyser, hvor udbredt anvendelsen af makroøkonomiske policy-modeller til vurdering af forskning og udvikling (FoU) er, og hvordan omverdenen har håndteret denne komplekse problemstilling. Ingen danske policy-modeller har internaliseret FoU-tiltags betydning for langsigtet vækst i Danmark.
: 11. juli 2016
: 978-87-93468-13-9
: Uddannelses- og Forskningsministeriet
: 2016
: 36

Dette survey belyser, hvordan forskning og udvikling (FoU) bliver behandlet, og om det bliver behandlet i makroøkonomiske policy-analyser rundt om i Europa.

Surveyet bidrager med overblik over mulighederne for, og inspiration til, makroøkonomiske beregninger af betydningen af FoU i Danmark. I Danmark er der for nærværende ingen af de eksisterende nationale modeller, som giver mulighed for at evaluere FoU-tiltags betydning for langsigtet vækst i Danmark.

Rapporten giver både et kort overblik over aktiviteten i nationalt policy-regi og på EU-plan. Fra de fremsøgte modeller har vi udvalgt fem modeller, som belyser forskellige modeltilgange. Der er teknisk set tale om omfattende modeller. Gengivelsen er kortfattet og forsøgt holdt så ikke-teknisk som muligt, men forudsætter en grundlæggende forståelse for økonomiske teori.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019