Gå til indhold

Registeranalyse - Engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Forsideillustrations tekst mangler
Registeranalysen belyser arbejdsmarkedsrelevansen af de engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Analysen belyser også de studerendes adfærd under uddannelsen (frafald og studietid), samt i hvor høj grad de studerende efterfølgende læser videre.
: 30. marts 2017
: 978-87-93468-53-5
: Uddannelses- og Forskningsministeriet
: 2017
: 27

Analysen er en af to delanalyser i Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede analyse af de engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. 

Den anden delanalyse: 

På baggrund af analysen har uddannelses- og forskningsminister Søren Pind opnået forståelse med erhvervsakademierne og professionshøjskolerne om en samlet reduktion af optaget på de engelsksprogede uddannelser med 25 pct. allerede fra 2017.

Kontakt

Tue Vinther-Jørgensen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019