Gå til indhold

Universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene

Forsideillustrations tekst mangler
Ekstern analyse af universiteternes deltagelse i Innovationsnetværk Danmark-programmet
: 09. maj 2017
: 2017
: 102

Oxford Research og Iris Group har for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udarbejdet en analyse, der belyser universiteternes og forskernes deltagelse i Innovationsnetværk Danmark-programmet.

Analysen tegner et billede af, at der er bred deltagelse og højt engagement blandt universiteterne i innovationsnetværkene. Således viser analysen, at:

  • Alle netværk har deltagelse af mindst et universitet, og alle universiteter deltager i mindst tre netværk.
  • Der er i alt 102 skriftlige samarbejdsaftaler mellem universiteter og innovationsnetværkene.
  • Over 80 % af netværkene har forskere med i alle eller mange af aktiviteterne.
  • Knap 80 % af netværkslederne oplever, at forskernes og universitetsrepræsentanternes engagement er højt eller meget højt, og omkring 50 % af forskerne og universitetsrepræsentanterne vurderer selv, at deres engagement er højt eller meget højt.

Overordnet indikerer analysen, at innovationsnetværkene generelt er tilfredse med universitetsrepræsentanternes engagement, og at universitetsrepræsentanterne deltager aktivt i netværkene og er tilfredse med deres deltagelse og udbytte.

Analysen tyder imidlertid også på, at der er plads til forbedringer, og at der er en række barrierer for universiteternes og forskernes deltagelse, som henholdsvis Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, innovationsnetværkene og universiteterne bør være opmærksomme på.

Analysen og dens udfordrings- og mulighedsbilleder vil indgå i overvejelserne om den videre udvikling af innovationsnetværk Danmark-programmet.

Senest opdateret 09. maj 2023