Du er her: Forside Publikationer 2020 Barrierer for brug af videregående VEU

Barrierer for brug af videregående VEU

Forsideillustrations tekst mangler
Oxford Research (OR) har udarbejdet en rapport om barrierer, som medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
: 21. januar 2020
: 2020
: 64
: Gratis

Rapporten fra Oxford Research er udarbejdet på opdrag fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) til VEU-arbejdsgruppens rådgivning om videregående voksen-, efter- og videreudannelse (VVEU). Analysen bygger på et rigt datamateriale med spørgeskemaundersøgelse, 24 casestudier og 60 interviews med medarbejdere og ledere i virksomheder.

Rapporten identificerer 4 gensidigt afhængige faktorer, der alle skal være opfyldt for, at medarbejdere deltager i videregående VEU:

  1. Personlig motivation og/eller arbejdsgiverdrevet behov: F.eks. ønske om faglig udvikling eller behov for nye kompetencer. Hovedbarriererne er især manglende overblik over kompetencebehov, uvished om værdien af VVEU og manglende efteruddannelseskultur. 
  2. Viden om udbud: Overblik over uddannelsestilbud og forståelse for VVEU-systemet. Hovedbarriererne er især manglende viden om fordelene ved en formel kompetencegivende uddannelse.
  3. Relevante udbud: Match mellem kompetencebehov og indhold, praksisrettet undervisning m.m. Det er snarere tilrettelæggelsen, der ikke matcher virksomhedernes behov end det faglige indhold.
  4. Adgang i praksis: Tid, økonomi, formel adgang m.m. Det er ikke kun prisen på kurset, som udtales som en barriere, men i mindst lige så høj grad omkostningen for virksomheden ved at undvære en medarbejder i produktionen. For medarbejderne kan den personlige omkostning - især den familiære - derimod være høj, hvis man deltager uden for arbejdstid.

Analysen finder bl.a. også, at der er en uklar return-of-investment ved at deltage i VVEU. Derudover kender mange virksomheder ikke deres kompetencebehov. Derfor er det svært for dem at identificere, hvilken efteruddannelse, de skal investere i. 

Senest opdateret 22. januar 2020