Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser

Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser

Her finder du vejledning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser og redskaber til at dokumentere og beskrive kvalifikationer og kompetencer både fra og til udlandet.
Guide til vurdering og anerkendelse       

Her finder du vejledning om vurdering og anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser

Ansøgningsblanketter for vurdering       

Blanketter til vurdering, vejledende udtalelse eller godkendelse som lærer

Fakta om udenlandske uddannelser       

Læs om uddannelser og uddannelsessystemer i vores opslagsværker

Lovregulerede erhverv       

Erhverv, hvor man skal have autorisation eller lignende offentlig godkendelse

Meritklager       

Kvalifikationsnævnet behandler klager over afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence

Mere om anerkendelse       

Spørgsmål og svar, metoder og begreber, love og regler, statistik, internationalt samarbejde

Redskaber til dokumentation af uddannelser og kompetencer       

VærktøjskasseFind redskaber til at gøre kvalifikationer og kompetencer forståelige og sammenlignelige på tværs af grænserne: Europass Diploma Supplement og Certificate Supplement, ECTS, ECVET, kvalifikationsrammer, karakterskalaer, sprogtest m.v.

Senest opdateret 30. november 2016