Søg tilskud

Her finder du ansøgningsfrister for tilskud til mobilitetsprojekter og strategiske partnerskaber. Klik på din sektor og bliv guidet igennem din ansøgning.

Mand_gribverdenkampagne

Politikudvikling (KA3)

Ansøgningsfrister       

Klagevejledning

Information om klagevejledning       

Der er mulighed for at klage til Uddannelses- og Forskningsministeriet over de afgørelser, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse træffer i forbindelse med ansøgninger m.v. Klager skal sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Bredgade 40, 1260 København K eller per e-mail til uddprogram@ufm.dk. I overskriften på klagen eller i emnefeltet på e-mailen skal angives ”Klage over [ordningen, f.eks. Erasmus+ og sagsreference]”. Når klagen er modtaget, vil Styrelsen for Forskning og Uddannelse gennemgå sagen og udarbejde en udtalelse, som sendes sammen med klagen til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Senest opdateret 18. maj 2017