Gå til indhold

ECVET

ECVET er en forkortelse for "European Credit System for Vocational Education and Training", og er et europæisk meritoverførelsessystem inden for de erhvervsrettede uddannelser.

ECVET

Der er to formål med ECVET: At fremme livslang læring og at øge mobiliteten mellem medlemslandene i Europa. Disse formål tilgodeses gennem anerkendelse, akkumulering og overførelse af læring mellem forskellige læringsmiljøer og på tværs af landegrænser og systemer i Europa. ECVET skal således skabe en fælles forståelse og ikke mindst et fælles sprog for anerkendelse og overføring af læring og kvalifikationer i Europa.

Det særlige ved ECVET er, at det sætter fokus på læringsudbyttet, Learning Outcome – det vil sige på, hvad en person kan og ved - og ikke på, hvordan han eller hun har opnået denne kunnen eller viden. ECVET kan bruges både til nationale og tværnationale aktiviteter, men vi har i Danmark valgt udelukkende at bruge det i forbindelse med mobilitet på tværs af landegrænser, både når vi sender elever ud, og når vi modtager udenlandske elever inden for de erhvervsrettede uddannelser.

Baggrunden for etablering af ECVET


I 2002 vedtog EU medlemslandene København-deklarationen, der blandt andet drejer sig om at styrke mobiliteten i erhvervsuddannelserne gennem gennemsigtighed og merit.

Siden 2002 har de involverede europæiske lande arbejdet sammen om at udvikle politikker, strategier og værktøjer, der kan medvirke til at implementere København-deklarationen - ECVET er et af disse værktøjer.

Brügge-kommunikéet fra 2010 har revideret og videreført København-deklarationen. De europæiske erhvervsuddannelsessystemer skal frem til 2020 gøres mere attraktive, relevante, innovative, tilgængelige og fleksible end i 2010. Det betyder blandt andet, at kvalifikationssystemerne skal gøres mere gennemsigtige, således at mulighederne for at overføre og akkumulere læringsresultater samt opnå anerkendelse af kvalifikationer på tværs af grænserne forbedres.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere