Gå til indhold

Europass Certificate Supplement

Et Europass Certificate Supplement beskriver kortfattet indholdet af din erhvervsuddannelse på andre sprog.

Mere end 350 erhvervsuddannelser og 150 arbejdsmarkedsuddannelser er beskrevet på dansk og engelsk. Med Europass Certificate Supplement kan du dermed vise en arbejdsgiver i udlandet præcis, hvad du er uddannet i.

Hvert Europass Certificate Supplement indeholder kort og præcist oplysninger om den pågældende erhvervsuddannelse. Det inkluderer uddannelsens varighed, forholdet mellem skoleundervisning og praktik, de kvalifikationer og kompetencer, som uddannelsen bringer, samt de typiske arbejdsområder, som den giver adgang til.

Certificate Supplement er ikke en erstatning for dit originale uddannelsesbevis men et tillæg til dette. Det er heller ikke et automatisk system for formel anerkendelse af din uddannelse. Europass Certificate Supplement tildeles personer, der har et erhvervsuddannelsesbevis, og supplerer altså de oplysninger, der fremgår af dit officielle bevis. Det er et supplement, som gør det nemmere for arbejdsgivere og institutioner i udlandet at forstå indholdet af din uddannelse.

Karakterskalaen, som er særlig for erhvervsuddannelserne, kan du læse mere om via nedenstående link.

Det er de faglige udvalg, som godkender uddannelsen og uddannelsesbeviset, der er ansvarlige for indholdet i Certificate Supplement. Tillægget udstedes af de myndigheder, der også udsteder dit erhvervsuddannelsesbevis. Du kan selv downloade dit Certificate Supplement online.

Kontakt

Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. oktober 2023

Afsendere