Gå til indhold

Europass Diploma Supplement

Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Det giver den færdiguddannede dokumentation for uddannelsen, herunder dens indhold, omfang, niveau og erhvervsmæssige sigte.

Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner skal udstede et Diploma Supplement på engelsk sammen med eksamensbeviset. Du får dermed dit Diploma Supplement automatisk og gratis, når du afslutter din videregående uddannelse, herunder også voksenuddannelser på akademi-, diplom- eller masterniveau.

Hvad er et Diploma Supplement?

Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Det skal fremme den internationale mobilitet og uddannelsernes gennemsigtighed ved at give de færdiguddannede fyldestgørende dokumentation for den uddannelse, de har gennemgået, herunder oplysninger om indhold, omfang, niveau og erhvervsmæssigt sigte.

Hvad kan jeg bruge det til?

Du kan bruge dit Diploma Supplement, når du søger arbejde i Danmark eller i udlandet, eller hvis du gerne vil læse videre og tage en master- eller ph.d.-uddannelse i udlandet.

Mere om Diploma Supplement

  • Diploma Supplement-skabelonen følger en fælles europæisk standard, der er udviklet i et samarbejde mellem Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO, og er derfor kendt i det meste af Europa.
  • Diploma Supplement har været gældende i Danmark siden 1. september 2002.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til dit Diploma Supplement, kan du henvende dig til din uddannelsesinstitution. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til institutionerne.

Kontakt

Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk
Rasmus Black
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 44
Email: rabla@ufm.dk
Cecilia Løfgren
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 15
Email: clof@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. juni 2021

Afsendere