Vejledning til institutionerne

Siden 2002 har det været et krav, at videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark udsteder et engelsksproget tillæg til de studerendes eksamensbevis – det såkaldte Diploma Supplement.

Formålet med Diploma Supplement er at understøtte den internationale mobilitet både for færdiguddannede, der slår sig ned og skal finde arbejde i et andet land, og for studerende, der tager til udlandet for at tage en overbygningsuddannelse eller forskeruddannelse.

Hvad er et Diploma Supplement? Og hvor benyttes det?

Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til det ordinære eksamensbevis. Det består af otte hovedpunkter og en række underpunkter. Skabelonen for beviset er udarbejdet af Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO/CEPES og benyttes af videregående uddannelsesinstitutioner i de lande, der deltager i Bologna-samarbejdet, dvs. p.t. i 48 lande.

Hvem skal have et Diploma Supplement?

Alle danske videregående uddannelsesinstitutioner skal udstede et Diploma Supplement til alle dimittender, dvs. alle studerende, der afslutter en hel videregående uddannelse, herunder også en videregående voksenuddannelse på akademi-, diplom- eller masterniveau.

Diploma Supplement skal udstedes samtidig med eksamensbeviset.

Diploma Supplement-skabelon

Det er vigtigt, at Diploma Supplement indeholder korrekt og fyldestgørende information, således at en udenlandsk arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution får det bedste grundlag for at vurdere en dimittends kompetencer. Derfor anbefaler Styrelsen for Forskning og Uddannelse, at uddannelsesinstitutionerne benytter den officielle Diploma Supplement-skabelon med tilhørende vejledning:

Diploma Supplement Label

For at give institutionerne et incitament til at udstede et Diploma Supplement, der er i overensstemmelse med de europæiske retningslinjer, har det indtil 2013 været muligt at ansøge Europa-Kommissionen om Diploma Supplement Label.

Europass logo

Senest opdateret 13. juni 2017