Gå til indhold

Gode råd

Styrelsen anbefaler, at institutionerne er opmærksomme på følgende, når de udarbejder eller reviderer deres Diploma Supplements:
 • Husk at indsætte præamblen i begyndelsen af dokumentet.
 • Da Diploma Supplement er en fælleseuropæisk standard, skal institutionen følge skabelonens punktopstilling af hensyn til dokumentets overskuelighed. Institutionen kan anvende eget design af Diploma Supplement.
 • Diploma Supplement bør opbygges som et overskueligt dokument med præcis, korrekt og anvendelig information til gavn for den (udenlandske) arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, der er potentiel læser af beviset. Det er uhensigtsmæssigt med meget detaljerede beskrivelser og indforstået information.
 • Søg støtte i de eksisterende kilder på området for at opnå så præcise engelske beskrivelser som muligt. Der er hjælp at hente i:
 • I brevhovedet bør institutionsnavn samt evt. logo fremgå, for at man let kan finde ud af, hvilken institution det pågældende Diploma Supplement er udstedt af. Da Diploma Supplement er et Europass-dokument, kan man vælge at indsætte Europass-logoet for at markere tilhørsforhold og skabe genkendelighed.
 • Punkt 8 skal indeholde standardbeskrivelsen af det danske videregående uddannelsessystem i Diploma Supplement. Husk at anvende den nyeste version, som altid vil fremgå af styrelsens hjemmeside:
 • Navne og oplysninger om uddannelsesinstitutionen skal være opdaterede.
 • Sørg også for, at anførte links er opdaterede.
 • Det er meget vigtigt, at originalsproget (altså dansk) anvendes, hvor det kræves. Dette skyldes, at læseren af Diploma Supplement skal kunne jævnføre med det ordinære eksamensbevis.
 • Punkt 5.2 "professional status" bør udfyldes, da dette felt kan specificere over for en arbejdsgiver, hvilke kvalifikationer der er opnået under uddannelsen, samt hvilke erhverv/brancher uddannelsen giver adgang til at arbejde inden for.
 • Styrelsen anbefaler, at Diploma Supplement integreres i institutionernes it-systemer, således at det kan udskrives samtidig med den studerendes eksamensbevis. Dette kan medvirke til at sikre en ensartet kvalitet i institutionens Diploma Supplements.

Kontakt

Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk
Rasmus Black
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 44
Email: rabla@ufm.dk
Cecilia Løfgren
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 15
Email: clof@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. september 2020