Om Europass

For at nå målet om at udvikle et fælles europæisk rum for arbejdsmarked og uddannelse, er der i EU taget et initiativ – Europass - der har til formål at gøre europæerne mere mobile.
Kontakt
Jonas Toft Ludvigsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Europass skal gøre det lettere at uddanne sig og arbejde på tværs af grænser 

Om Europass Europass er et sæt værktøjer til alle europæiske borgere, som fokuserer på at gøre deres kvalifikationer og kompetencer gennemskuelige i hele Europa. På "EU-sprog" beskrives passet som "en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer, der består af en række instrumenter, som er integreret i en fælles ramme med fælles navn og logo".

Konkret består Europass af fem forskellige dokumenter, der er samlet i et fælles Europass dokumentomslag. De beskriver alle de kvalifikationer og færdigheder, du har opnået gennem uddannelse, praktik eller andet udlandsophold. Det nyeste supplement er Europass Kvalifikationspas; en elektronisk mappe, der samler dine dokumenter, så du på ensartet og professionel vis kan dokumentere dine kompetencer og færdigheder.  

Sammensæt dit eget Europass af et eller flere dokumenter

To af Europass dokumenterne er personlige, og du kan selv udfylde dem her på siden:

Europass CV beskriver dine faglige færdigheder og kvalifikationer.

Sprogpasset beskriver dine sproglige færdigheder ud fra din egen vurdering.

De tre andre Europass dokumenter udfyldes af den relevante uddannelsesinstitution eller organisation:

Mobilitetsbeviset dokumenterer den periode, du har tilbragt i et andet europæisk land, og beskriver, hvad du har lært under opholdet.

Diploma Supplement er et personligt tillæg til dit eksamensbevis, der på engelsk beskriver de kompetencer, du har opnået gennem videregående uddannelse.

Certificate Supplement er et tillæg til dit uddannelsesbevis, der på engelsk, fransk eller tysk beskriver de kompetencer, du har opnået igennem erhvervsuddannelse.

Få styr på dine dokumenter med Europass Kvalifikationspas

Kvalifikationspasset er ikke et egentligt dokument, men en elektronisk mappe, der samler og demonstrerer dine kvalifikationer på en ensartet og overskuelig måde.

Senest opdateret 27. juni 2018