Gå til indhold

Europass

For at nå målet om at udvikle et fælles europæisk rum for arbejdsmarked og uddannelse, er der i EU taget et initiativ – Europass - der har til formål at gøre europæerne mere mobile.
Kontakt
Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk

Europass.eu er en offentlig service til din karriere

Europass er en platform til alle europæiske borgere, som ønsker at planlægge og organisere sin karriere. Det er her muligt at gemme alle oplysninger som er relevante for karriere og uddannelse, hvor dataene er borgerens egne. 

Europassbanner

Redskaber til din karriere og uddannelse

  De tre andre Europass dokumenter udfyldes af den relevante uddannelsesinstitution eller organisation:

  Mobilitetsbeviset dokumenterer den periode, du har tilbragt i et andet europæisk land, og beskriver, hvad du har lært under opholdet.

  Diploma Supplement er et personligt tillæg til dit eksamensbevis, der på engelsk beskriver de kompetencer, du har opnået gennem videregående uddannelse.

  Certificate Supplement er et tillæg til dit uddannelsesbevis, der på engelsk, fransk eller tysk beskriver de kompetencer, du har opnået igennem erhvervsuddannelse.

   Senest opdateret 02. december 2021