Gå til indhold

EQF-koordinationspunkt

I hvert EU-land er der et koordinationspunkt for kvalifikationsrammen.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er EQF-koordinationspunkt i Danmark. Koordinationspunktet fungerer som informationskontor for spørgsmål vedrørende EQF og sammenhængen mellem EQF og den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Koordinationspunktet skal:

  • Informere alle interessenter om sammenhængen mellem den nationale kvalifikationsramme og EQF, herunder hvordan de nationale kvalifikationsniveauer refererer til kvalifikationsniveauerne i EQF

  • Informere om baggrunden og formålet med etableringen af EQF

  • Administrere og videreudvikle hjemmesiden om den nationale kvalifikationsramme og sammenhænge med EQF.

Koordinationspunkter i de andre lande

De øvrige medlemslande har ligeledes oprettet nationale koordinationspunkter.

Senest opdateret 02. oktober 2020