Europæisk kvalifikationsramme (EQF)

Den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF) er bindeleddet mellem de nationale kvalifikationsrammer.

EQF står for European Qualifications Framework, altså den Europæiske Kvalifikationsramme. Det er en fælles europæisk referenceramme, som skal gøre det lettere at forstå, sammenligne og anerkende kvalifikationer på tværs af forskellige lande og systemer i Europa: 

  • Den gør det lettere at identificere niveauet af kvalifikationer i andre europæiske lande. Dermed styrkes grundlaget for at sammenligne og anerkende kvalifikationer på tværs af landegrænser.

  • Studerende og andre borgere får dermed bedre mulighed for at flytte til et andet land for at studere og arbejde. Det understøtter mobilitet på tværs af landegrænser

EQF medfører således ikke automatisk anerkendelse af uddannelser og kvalifikationer, men er et nyttigt værktøj for den vurdering, der finder sted ved anerkendelse af udenlandske kvalifikationer.

Etableringen af den Europæiske Kvalifikationsramme blev vedtaget i april 2008 af EU’s medlemslande gennem en henstilling fra Europa-Parlamentet og Rådet.

EQF-NQF-sammenligning
Den Europæiske Kvalifikationsramme fungerer som et oversættelsesværktøj til at sammenligne kvalifikationer på tværs af landene.

Se også:

EQF
EQF
Senest opdateret 28. august 2014