Sammenligning af kvalifikationer på tværs af grænserne

EQF kan bruges som et oversættelsesværktøj til at sammenligne kvalifikationer på tværs af landene.

Den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF) giver en fælles referenceramme, som er en hjælp til at sammenligne de nationale kvalifikationssystemer og deres niveauer.

Det bygger på, at hvert land etablerer en reference mellem niveauerne i EQF og de nationale kvalifikationsniveauer – enten via en national kvalifikationsramme, som i Danmark, eller ved på anden vis at dokumentere nationale niveauer og derefter sammenligne de nationale niveauer med niveauerne i EQF.

På EQF-portalen kan man sammenligne kvalifikationsniveauer mellem de lande, som har refereret deres nationale niveauer til EQF. Det forventes, at næsten alle EU-lande har gennemført referenceprocessen i 2012.

Danske niveauer og EQF-niveauer

Figuren nedenfor viser, hvilke EQF-niveauer der svarer til niveauerne i den danske kvalifikationsramme.

Niveauerne i den danske kvalifikationsramme og EQF
Diagram over niveauerne i den danske kvalifikationsramme og EQF

Referenceprocessen for den danske kvalifikationsramme blev afsluttet i juni 2011. Et udvalg med deltagere fra de berørte ministerier, interessenter samt internationale eksperter har analyseret niveauerne i den danske ramme og refereret dem til niveauerne i EQF.

Her finder du EQF-niveau for danske uddannelser

Alle offentligt godkendte grader og beviser skal have påført et EQF-referenceniveau:

Senest opdateret 28. august 2014