EQF’s opbygning

EQF indeholder otte referenceniveauer.

EQF indeholder otte referenceniveauer. Hvert niveau er beskrevet ved læringsudbyttet for det pågældende niveau i form af viden, færdigheder og kompetencer.

Beskrivelserne af læringsudbyttet på de enkelte niveauer i EQF er mere overordnede end niveaubeskrivelserne i de nationale kvalifikationsrammer, så den kan rumme alle medlemslandes forskellige uddannelses- og kvalifikationssystemer.

Se niveauerne i EQF:

Senest opdateret 28. august 2014