Gå til indhold

Behandling af personoplysninger i sager om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler personoplysninger, når den modtager ansøgninger om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer og ansøgninger om godkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer

Styrelsen behandler personoplysninger for at kunne behandle ansøgninger om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer og om godkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer.

Retsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

I sager om vurdering behandles personoplysninger også i medfør af:

I sager om godkendelse af lærerkvalifikationer behandles personoplysninger også i medfør af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer samt lovgivningen for det enkelte erhverv:

Behandlingen af oplysninger om strafbare forhold er baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3 .

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Registrerede personer

Der behandles oplysninger om personen med udenlandske kvalifikationer og eventuelt om en anden person, der indgiver ansøgningen.

Registrerede oplysninger

Der behandles cpr-nummer eller fødselsdato samt almindelige oplysninger, herunder oplysninger om:

  • Navn
  • Adresse og andre kontaktoplysninger
  • Nationalitet
  • Køn
  • Uddannelsesbaggrund
  • Erhvervserfaring.

Der behandles oplysninger om strafbare forhold, hvis styrelsen konstaterer brug af forfalskede eksamensbeviser eller lignende.

Kilder til personoplysningerne

De registrerede personoplysninger stammer normalt fra den person, der indgiver ansøgningen. 

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen kan kontakte uddannelsesinstitutionen eller den relevante myndighed i uddannelseslandet for at få bekræftet, at personen har taget den oplyste uddannelse, hvis personen har givet samtykke hertil. Uddannelseslandet har ikke nødvendigvis datasikkerhedsregler, der sikrer mod, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, medmindre det er et EU/EØS-land, Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, New Zealand, Schweiz, Storbritannien, Sydkorea eller Uruguay.

Kvalifikationsindehaveren har ret til at trække sit samtykke tilbage. Det kan betyde, at styrelsen ikke er i stand til at foretage den vurdering, der er ansøgt om.

I visse tilfælde indhenter styrelsen en udtalelse fra en dansk uddannelsesinstitution. I så fald kan styrelsen videregive oplysninger om uddannelsesforløbet, for at uddannelsesinstitutionen kan vurdere uddannelseskvalifikationerne.

Hvis sagen afsluttes med en vurdering eller med en godkendelse af lærerkvalifikationer, videregiver styrelsen oplysninger om kvalifikationsindehaverens identitet og vurderingen til Danmarks Statistik, som udelukkende bruger oplysningerne til statistiske formål.

Forsøg på at få en vurdering eller godkendelse ved hjælp af falske dokumenter anmeldes til politiet.

Opbevaring af personoplysningerne

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer styrelsen en kopi i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i styrelsen.

Et elektronisk register med oplysninger om sagsforløb, kvalifikationsindehavere og vurderinger afleveres til Rigsarkivet efter reglerne om elektroniske registre. Personhenførbare oplysninger opbevares i registret efter sagers afslutning for at besvare henvendelser om vurderingers ægthed, udstede duplikat af eller genudstede bortkomne vurderinger og afgørelser, afvise gentagne ansøgninger, hvor ansøgeren tidligere har fået en vurdering hhv. afgørelse eller afslag på vurdering af samme uddannelseskvalifikation. Oplysningerne anonymiseres efter 30 år. Oplysninger om nationalitet, køn, postnummer og e-mailadresse slettes efter 10 år.

Rettigheder

Læs om dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger

Generel information

Læs om reglerne, databeskyttelsesrådgiver, adgang til at klage m.v.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. november 2023