Gå til indhold

Dokumentationskrav

Se her, hvilke dokumenter der skal indgå i din ansøgning, og i hvilken form.

Sagsbehandlingen vil blive forsinket, hvis vi er nødt til at bede om yderligere oplysninger eller dokumentation. Derfor er det vigtigt, at du nøje følger denne vejledning.


Krævede dokumenter

 1. Eksamensbevis(er) for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du har flere videregående uddannelser (f.eks. bachelor- og masteruddannelse), skal du vedhæfte eksamensbeviser for dem alle.

 2. Karakterudskrift (transcript), karakterbøger eller lignende liste over gennemførte fag for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Hvis du ikke kan fremskaffe dette, bedes du vedhæfte din egen beskrivelse af, hvilke fag du har gennemført og bestået.

 3. Oversættelse af eksamensbevis for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes.
  > Læs om kravene til oversættelser

 4. Oversættelse af karakterudskrift(er), transcript eller liste(r) over gennemførte fag for hver uddannelse, som du ønsker vurderet. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes.
  > Læs om kravene til oversættelser

 5. Hvis du har fået et Diploma Supplement, bedes du vedhæfte det. Det er det tillæg til eksamensbeviset, som udstedes af videregående uddannelsesinstitutioner i EU- og EØS-landene.

 6. Hvis du ønsker vurdering af en videregående uddannelse, bedes du også vedhæfte eksamensbevis for den adgangsgivende eksamen, normalt en gymnasial eksamen (f.eks. high school).

 7. Hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne: navneforandringsattest eller vielsesattest.

 8. Hvis du har fået vurderet din uddannelse før: tidligere vurdering(er) eller afgørelse(r) om anerkendelse.

Vi kan kræve yderligere dokumentation for din udenlandske uddannelse, herunder originale dokumenter.

Når du underskriver ansøgningen, erklærer du på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager rutinemæssigt verifikation af udenlandske dokumenter. Forfalskninger (herunder brug af andres dokumenter) fører til politianmeldelse.

Anerkendelse af lærerkvalifikationer

Vedlæg desuden nedenstående dokumenter, hvis du ansøger om anerkendelse af lærerkvalifikationer (folkeskolelærer, lærer i de gymnasiale uddannelser, pædagog i folkeskolen eller lærer i dansk som andetsprog for voksne udlændinge):

 • Bevis for statsborgerskab i form af pas eller identitetskort.
 • Dokumentation for erhvervserfaring, hvis du har arbejdet som lærer i udlandet eller i Danmark: anbefaling(er), arbejdsbog eller lignende.
 • Eventuelt autorisationsbevis, certifikat eller andet bevis for erhvervsmæssig anerkendelse, som giver ret til at arbejde som lærer i uddannelseslandet. Det gælder kun lande, hvor et sådant bevis udstedes.

Dokumenternes form

Som udgangspunkt beder vi dig om at indscanne dokumenterne til pdf-filer. Læs om indskannede dokumenter nedenfor.

For nogle lande beder vi dog om originale dokumenter eller anden særlig dokumentation. Se afsnittet om dokumenter fra visse lande nedenfor.


Indskannede dokumenter

 • Indskan de originale dokumenter.
 • Skan hvert dokument for sig. I webblanketten bliver du bedt om at vedhæfte dokumenterne enkeltvis. F.eks. eksamensbeviset for en uddannelse i én fil, karakterudskrift(er) for uddannelsen i en anden fil, osv.
 • Husk at indskanne bagsiden af et dokument, hvis den indeholder oplysninger eller stempler.
 • Pdf er den eneste tilladte filtype.
 • Hvis du ikke kan indskanne direkte til pdf, kan du tage fotoer og konvertere dem til pdf-filer.
 • Giv hver fil et sigende navn.
 • Dokumentbillederne skal være i farver og i en god kvalitet, så man kan se detaljerne.

Dokumenter fra visse lande

Hvis du ønsker vurdering af uddannelse fra et af de følgende lande, opfordres du til at dokumentere dem med originale dokumenter eller anden særlig dokumentation.
 

LandDokumentation
Afghanistan Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Benin Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Burundi Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Cameroun Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Centralafrikanske Republik Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Congo Brazzaville Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Congo - Den Demokratiske Republik (Zaire) Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Elfenbenskysten Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Etiopien Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Indien Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Kina, Folkerepublikken 1) Indsend eller indlevér originale dokumenter, eller 2) Vedhæft følgende i din digitale ansøgning: uddannelsesdokumenter og "verification report" udstedt af China Academic Degree and Graduate Education Development Center (www.cdgdc.edu.cn/) for dine uddannelsesgrader.
Nigeria Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Pakistan Eksamensbeviser for videregående uddannelser fra Pakistan skal være forsynet med stempler fra Higher Education Commission (HEC), og HEC-stemplerne må ikke være fra før februar 2009.
Rusland Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Rwanda Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Senegal Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Somalia Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Sudan Indsend eller indlevér originale dokumenter.
Syrien Indsend eller indlevér 1) originale dokumenter eller 2) originale legaliserede kopier, dvs. kopier med original attestering af Syriens Ministry of Foreign Affairs & Expatriates samt det ministerium, som uddannelsen hører under.

Bemærk:

 • Indskan ikke de originale dokumenter, som du vil indsende eller indlevere.
 • Vent med at indsende eller indlevere de originale dokumenter, til du har indsendt din digitale ansøgning.

Opfordringen til at indsende eller indlevere originale dokumenter skyldes, at det ofte har vist sig nødvendigt at bede om originale dokumenter fra de nævnte lande for at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling.

Sådan sender/indleverer du originale dokumenter

Send de originale dokumenter med anbefalet post til:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Vurdering og Anerkendelse
Haraldsgade 53
2100 København Ø

eller indlevér dokumenterne hos styrelsen på samme adresse.

Husk at oplyse dit fulde navn og din fødselsdato.

Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig, så snart vi har behandlet din ansøgning. Vi sender dem med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i din ansøgning. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.


Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden skal kunne kommunikere med styrelsen om din ansøgning, skal du vedlægge en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse, postnummer og by, e-mailadresse, telefonnummer og cpr-nummer (hvis intet: fødselsdato) på den, du giver fuldmagt, samt dato og underskrift.


Hvis det er umuligt at fremskaffe dokumenter

Hvis det er umuligt for dig at fremskaffe eksamensbeviset, kan du ansøge om en vejledende udtalelse i stedet for en vurdering.

Senest opdateret 04. november 2020