Gå til indhold

Dokumentationskrav

Se her, hvilke dokumenter der skal med i en ansøgning om vurdering. Du kan også se kravene i ansøgningsblanketten.

Dokumenter, der skal vedlægges

Når du indsender en ansøgning, skal du som udgangspunkt vedlægge kopier af følgende dokumenter. For nogle lande beder vi dog om originale dokumenter (se afsnittet "Originale dokumenter" nedenfor).

 1. Eksamensbevis(er) for den uddannelse, som du ønsker vurderet.

  Hvis du har flere videregående uddannelser (f.eks. bachelor- og masteruddannelse), skal du vedlægge eksamensbeviser for dem alle.

  Bevis for grundskole skal kun vedlægges, hvis den uddannelse, du ønsker vurderet, er grundskole, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

 2. Karakterudskrift(er). Karakterudskrift hedder i nogle lande transcript. Hvis du ikke kan fremskaffe fagliste eller karakterudskrift, bedes du vedlægge din egen beskrivelse af, hvilke fag du har gennemført.

 3. Oversættelse(r) af ovennævnte eksamensbevis(er). Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes.

 4. Oversættelse af ovennævnte karakterudskrift(er), transcript eller liste(r) over gennemførte fag. Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal dog ikke oversættes.

 5. Hvis du har fået et Diploma Supplement, bedes du vedlægge det.

 6. Eksamensbevis for den adgangsgivende uddannelse:
  - Grundskoleeksamen, hvis du ønsker vurdering af en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse.
  - Gymnasial eksamen (f.eks. high school), hvis du ønsker vurdering af en videregående uddannelse.

 7. Hvis dit navn er ændret i forhold til det, der står i dokumenterne: navneforandringsattest eller vielsesattest.

 8. Hvis du har fået vurderet din uddannelse tidligere: tidligere vurdering(er) eller afgørelse(r) om anerkendelse.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan kræve yderligere dokumentation for din udenlandske uddannelse, herunder originale dokumenter.

Når du underskriver ansøgningen, erklærer du på tro og love, at de oplysninger, du har givet i ansøgningen, er rigtige, og at de vedlagte dokumenter er ægte og vedrører dig. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen foretager rutinemæssigt verifikation af udenlandske dokumenter. Forfalskninger (herunder brug af andres dokumenter) fører til politianmeldelse.


Originale dokumenter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve de originale dokumenter forelagt.

Eksamensbeviser for videregående uddannelser fra Pakistan skal være forsynet med stempler fra Higher Education Commission (HEC), og HEC-stemplerne må ikke være fra før februar 2009.

Hvis du har uddannelse fra et af de følgende lande, opfordres du til at indsende de originale dokumenter (i stedet for kopier) sammen med din ansøgning:

 • Afghanistan
 • Benin
 • Burundi
 • Cameroun
 • Den Centralafrikanske Republik
 • Congo Brazzaville
 • Congo (Den Demokratiske Republik)
 • Elfenbenskysten
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Indien
 • Kina: I stedet for originale uddannelsesdokumenter kan du indsende kopi af "verification report" udstedt af China Academic Degree and Graduate Education Development Center for dine uddannelsesgrader samt kopier af dine uddannelsesdokumenter.
 • Nigeria
 • Rusland
 • Rwanda
 • Senegal
 • Somalia
 • Sudan
 • Syrien: I stedet for originale dokumenter kan du indsende originale legaliserede kopier, dvs. kopier med original attestering af Syriens Ministry of Foreign Affairs & Expatriates samt det ministerium, som uddannelsen hører under.

Opfordringen til at indsende originale dokumenter skyldes, at det ofte har vist sig nødvendigt at bede om originale dokumenter fra de nævnte lande for at sikre kvaliteten i vores sagsbehandling.

Send dokumenterne med anbefalet post, hvis du indsender originale dokumenter. Styrelsen returnerer altid originale dokumenter i et anbefalet brev.


Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden skal kunne kommunikere med styrelsen om din ansøgning, skal du vedlægge en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn, adresse, postnummer og by, e-mailadresse, telefonnummer og cpr-nummer (hvis intet: fødselsdato) på den, du giver fuldmagt, samt dato og underskrift.


Krav til oversættelser

Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk og spansk skal ikke oversættes.


Hvis det er umuligt at fremskaffe dokumenter

Hvis det er umuligt for dig at fremskaffe eksamensbeviset, kan du i stedet ansøge om en vejledende udtalelse.

Senest opdateret 01. oktober 2020