Oversættelse

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kræver oversættelse af visse dokumenter. Her kan du se, hvilke krav der stilles til oversættelserne.

Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, fransk, tysk og spansk skal ikke oversættes. Dokumenter på andre sprog skal oversættes til dansk eller et af de nævnte sprog.

Som ansøger er du selv ansvarlig for at finde en oversætter.


Krav til oversættelser

Oversættelser af eksamensbevis og karakterudskrift skal være foretaget eller bekræftet af en af de følgende:

 • en oversætter med dansk translatøreksamen
 • ambassaden/konsulatet i Danmark for det land, hvor originaldokumentet er udstedt eller oversættelsen foretaget
 • et dansk konsulat/en dansk ambassade
 • den institution, der har udstedt dokumentet.

Vi accepterer desuden – efter en konkret vurdering af de fremlagte dokumenter – i langt de fleste tilfælde følgende oversættelser:

 • Oversættelser foretaget af en oversætter med fast tilknytning til en kommune eller anden offentlig myndighed
 • Oversættelser fra Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice
 • Legaliserede oversættelser.
 • Notarstemplede oversættelser. Se eksempler:

 • Fra Kina: original ”credential report” på engelsk, der fungerer både som oversættelse og ægthedsbevis

Endelig tager vi konkret stilling til følgende situationer, hvor ovenstående muligheder ikke foreligger. Det er en god idé at ringe og drøfte din situation med en vurderingsmedarbejder først.

 • Hvis Danmark ikke har en repræsentation i uddannelseslandet og intet af ovenstående er muligt: Originale oversættelser med stempel fra et andet EU/EØS-lands konsulat eller ambassade. Det skal eksplicit fremgå, at ambassaden/konsulatet har taget stilling til oversætterens identitet og oversættelsens indhold.

 • Hvis uddannelseslandet ikke har en repræsentation i Danmark og intet af ovenstående er muligt: Originale oversættelser stemplet af uddannelseslandets ambassade/konsulat i et andet EU/EØS-land. Det skal eksplicit fremgå, at ambassaden/konsulatet har taget stilling til oversætterens identitet og oversættelsens indhold.

Andre oversættelser end de her nævnte kan eventuelt accepteres. Du kan spørge en vurderingsmedarbejder, som vurderer uddannelser fra det pågældende land, om en oversættelse, der ikke følger reglerne ovenfor, kan accepteres:

 


Se også:

Senest opdateret 16. september 2019