Gå til indhold

Oversættelse

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kræver oversættelse af visse dokumenter. Her kan du se, hvilke krav der stilles til oversættelserne.

Du bedes vedlægge oversættelse af eksamensbevis og karakterudskrift for den eller de uddannelser, som du ønsker vurderet. Dog behøver vi ikke oversættelser af uddannelsesdokumenter, hvis de er på engelsk, fransk, tysk, spansk, svensk eller norsk, eller hvis du vedlægger et Diploma Supplement udstedt på et af de nævnte sprog.

Som ansøger er du selv ansvarlig for at finde en oversætter.

 

Ukrainske dokumenter

Vi kræver ikke oversættelse af almengymnasiale uddannelsesdokumenter fra Ukraine:

  • Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity
  • Atestat pro povnu zagal’nu srednju osvitu.

 

Krav til oversættelser

Oversættelsen skal være på dansk, engelsk, fransk, tysk, spansk, svensk eller norsk.

Dokumenter oversat eller bekræftet i Danmark

Oversættelsen skal være foretaget eller bekræftet af en af de følgende:

  • En oversætter, der er certificeret af Translatørforeningen
  • En oversætter med fast tilknytning til en kommune eller anden offentlig myndighed
  • Ambassaden eller konsulatet i Danmark for det land, hvor originaldokumentet er udstedt eller oversættelsen foretaget.

Dokumenter oversat eller bekræftet i uddannelseslandet

Oversættelsen skal være foretaget eller bekræftet af en af de følgende:

  • Den institution, der har udstedt dokumentet
  • En offentlig myndighed i uddannelseslandet, i form af en legaliseret oversættelse
  • En oversætter, der er godkendt af en myndighed i uddannelseslandet
  • Kina: China Credentials Verification, i form af en ”credential report” på engelsk
  • Et dansk konsulat eller en dansk ambassade.

Er du i tvivl om oversættelseskravene?

Du kan spørge en vurderingsmedarbejder, som vurderer uddannelser fra det pågældende land, om styrelsen kan acceptere en oversættelse, der ikke følger de nævnte regler.


Se også:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. november 2023