Gå til indhold

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Et tilbud til dig, der er forhindret i at dokumentere din udenlandske uddannelse.

Hvis det er umuligt for dig at fremskaffe nok dokumentation for din udenlandske uddannelse til at få en vurdering, kan du i stedet ansøge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om en vejledende udtalelse.


Hvad er en vejledende udtalelse?

Udtalelsen beskriver din uddannelsesbaggrund og fortæller, hvordan vi normalt vurderer en lignende uddannelse, når den er tilstrækkeligt dokumenteret. Det kan være en hjælp til at forklare dine kvalifikationer, når du undersøger mulighederne for at læse videre eller søge arbejde i Danmark.

Vi skriver den vejledende udtalelse på baggrund af dine egne oplysninger, som du skal give os ved at besvare en række spørgsmål i et skema, og på baggrund af vores viden om uddannelser fra det land, du har gennemført en uddannelse i.


Kan jeg få en vejledende udtalelse?

Du kan få en vejledende udtalelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Du har afsluttet eller delvist gennemført en uddannelse i et andet land end Danmark. Det kan for eksempel være gymnasiet, en erhvervsfaglig uddannelse eller en universitetsuddannelse.
 • Du kan ikke fremskaffe den nødvendige dokumentation for at få en vurdering på almindelig vis. Der skal være en god grund til, at du ikke kan fremskaffe tilstrækkelig dokumentation. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du er flygtning eller har gennemført din uddannelse i et land, der har befundet sig eller befinder sig i krigslignende tilstand.
 • Du er villig til at bruge noget tid på selv at beskrive din uddannelse med fag, praktik osv. 

Sådan ansøger du

Hvis du gerne vil have en vejledende udtalelse, skal du udfylde ansøgningsblanketten og vedlægge så megen dokumentation som muligt.

 1. Udfyld ansøgningsblanketten. Du kan udfylde blanketten på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, fransk eller spansk.
 2. Underskriv blanketten.
 3. Vedlæg eventuel dokumentation.
 4. Send ansøgningen med a) brevpost eller b) Digital Post,
  eller indlevér ansøgningen i styrelsens reception Haraldsgade 53, København Ø.

a) Brevpost

Send brevet til:
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Vurdering og Anerkendelse
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Brug anbefalet post, hvis du sender originale uddannelsesdokumenter. Vi returnerer altid originale uddannelsesdokumenter og originale oversættelser i et anbefalet brev. Bekræftede kopier vil normalt blive returneret med almindelig post.

b) Digital post

Du kan sende ansøgningen med Digital Post, hvis du har MitID og ikke skal vedlægge originale dokumenter (se afsnittet "Kopier eller originaldokumenter?" nedenfor).

Når du har udfyldt blanketten, gør du sådan:

 1. Udskriv og underskriv blanketten.
 2. Indskan blanketten efterfulgt af dokumentationen. Det hele skal samles i ét PDF-dokument på højst 9 megabyte.
 3. Log ind på post.borger.dk med dit MitID,
  eller brug dette link: Digital Post til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen – Vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser (logger på Borger.dk i nyt vindue) og spring til punkt 7.
 4. Vælg "Skriv ny post".
 5. Klik i søgefeltet, og fremsøg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
 6. Vælg "Vur. og anerkendelse af udenlandske uddannelser".
 7. Vedhæft PDF-dokumentet, og send din meddelelse.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udarbejder vejledende udtalelser på grundlag af bekendtgørelsen om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

En vejledende udtalelse er ikke juridisk bindende, sådan som styrelsens niveauvurderinger i nogle tilfælde er.

Styrelsen afslår at udarbejde en vejledende udtalelse, hvis den finder, at oplysningerne ikke stemmer overens, eller hvis den får mistanke om snyd/dokumentfalsk.


Spørgsmål?

Ring til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (mandag-fredag kl. 9-15) på tlf. 7231 8700 eller direkte til en af vurderingsmedarbejderne:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2024