Gå til indhold

Geovidenskab A kontra IB Geography (HL)

Undervisningsministeriets sammenligning af det danske gymnasiefag Geovidenskab A og faget Geography (HL)

Faget geovidenskab A er sammensat af fagene naturgeografi B og fysik B, og elever, der har geovidenskab A, har derfor også kompetence i fysik B, der er adgangskrav på mange videregående naturvidenskabelige uddannelser.

Vurdering er, at Geography (HL) ikke giver kompetence i fysik B, da centrale dele af fysikfaget ikke indgår i Geography (HL). Det drejer sig om nedenstående emner fra læreplanen i fysik.

 • Planeten Jorden som en del af solsystemet samt grundtræk af den fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie
 • Bølgefænomener og deres elementære egenskaber, herunder bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart, interferens og brydning
 • Kinematisk beskrivelse af bevægelse i én dimension
 • Radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven med henblik på datering
 • Energiforhold ved kerneprocesser
 • Atomare systemers emission og absorption af stråling og spektre
 • Gravitationsloven og bevægelse om et centrallegeme
 • Kraftbegrebet og Newtons love, herunder tryk, opdrift og gnidning
 • Kinetisk energi og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden
 • Elementære elektriske kredsløb og geofaglig anvendelse af elektriske metoder
 • Energiomsætning samt effekt og nyttevirkning

Disse emner er, i sin helhed, emnerne, som også udgør fysik B i det almene gymnasium og en integreret del af faget Geovidenskab A. Det er således vurderingen, at IB Geography (HL) ikke kan ækvivalere med faget Geovidenskab A i det danske gymnasiesystem.

Geovidenskab- og fysik-fagkonsulenter, maj 2019

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. juni 2020