Myndigheder med fritagelse for pligtmæssig vurdering

Nogle kompetente myndigheder er fritaget for pligten til at høre Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Følgende myndigheder er fritaget for høringspligten:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Sundhedsstyrelsen
  • Søfartsstyrelsen.

Fritagelsen er sket efter bekendtgørelsen om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.:


Se også:

Senest opdateret 06. november 2017