Gå til indhold

Optagelse på en erhvervsuddannelse på grundlag af en udenlandsk eksamen

Vil du vide, om du kan påbegynde en dansk erhvervsuddannelse på grundlag af din udenlandske eksamen?

Generelt om optagelse

Hvis du er klar til at søge optagelse på en bestemt uddannelse, bør du henvende dig til den erhvervsskole, hvor du gerne vil optages. Det er skolen, der afgør, om du kan optages på grundlag af din udenlandske eksamen.

Du skal som udgangspunkt have bestået dansk og matematik på et niveau, der mindst svarer til folkeskolens afgangsprøve. Et andet modersmål end dansk er adgangsgivende på samme måde som dansk. Så skal skolen vurdere, om du mestrer dansk tilstrækkeligt godt til at gennemføre uddannelsen.

Du bør spørge en vejleder på erhvervsskolen om adgangskrav, eventuel supplerende uddannelse og mulighederne for merit.


Tilmelding

Du kan begynde i et grundforløb på en erhvervsskole eller også i praktik i en virksomhed, hvis du har en skriftlig uddannelsesaftale om læreplads i virksomheden.

Hvis du er over 25 år, optages du på en erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Læs om ansøgning og optagelse på Uddannelsesguiden.dk:


Adgangskrav

For at du kan blive optaget på en erhvervsuddannelse på grundlag af din udenlandske eksamen, skal den som minimum være på niveau med den danske grundskoles 9. klasseprøve.

Hvis du søger optagelse på et grundforløb, skal du have prøvekarakter svarende til mindst 2,0 i disse fag:

  • Matematik
  • Dansk (hvis der indgik undervisning i dansk som modersmål i din uddannelse) eller det sprog, som undervisningen foregik på.

Det er den enkelte erhvervsskole, der tager stilling til, om du opfylder betingelserne for optagelse.


Vurdering af uddannelsesniveau

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan lave en generel vurdering af din udenlandske uddannelses niveau.


Danskkundskaber

Det er desuden et krav, at du kan tilstrækkeligt dansk til at kunne gennemføre en dansksproget uddannelse.

Hvis du har dokumentation for din udenlandske uddannelse, vurderer erhvervsskolen, om du kan tilstrækkeligt dansk.

Hvis du ikke har medbragt dokumentation for dine udenlandske kvalifikationer, er der derimod krav om, at du har aflagt en danskprøve på det danske kompetenceniveau G eller højere, for eksempel Forberedende Voksenundervisning (FVU) trin 4, Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU), Danskuddannelse 3 eller Studieprøven.

Du kan også gennemføre et adgangskursus i dansk, dansk som andet sprog og/eller matematik på den erhvervsskole, hvor du søger om at blive optaget.

For kontoruddannelsen gælder der særlige regler: Hvis du vil optages direkte på kontoruddannelsens hovedforløb, skal du have bestået studieprøven eller gymnasiefaget dansk (evt. svensk eller norsk) på A-niveau, ud over at have en eksamen på niveau med en dansk studentereksamen.


Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Hvis du er fyldt 25 år, begynder du altid på en erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen giver samme kompetence som en erhvervsuddannelse (eud) for unge, men er tilrettelagt for voksne.

Du behøver ikke nødvendigvis at være optaget på en euv for at få foretaget en kompetencevurdering til brug for uddannelsen.

Euv begynder altid med en realkompetencevurdering, som varer fra ½ dag til 5 dage, og som danner baggrund for, hvilket euv-forløb du bliver indplaceret på:

  • Euv1: Du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring: Intet grundforløb, kortere euv-hovedforløb med skoleuddannelse, men uden praktik.
  • Euv2: Du har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse: Grundforløb på op til 20 uger og euv-hovedforløb med afkortning af skoleundervisningen.
  • Euv3: Du har ingen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse: Grundforløb på op til 20 uger og med hovedforløb svarende til de unges.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. oktober 2021