Gå til indhold

Optagelse på en gymnasial uddannelse på grundlag af en udenlandsk uddannelse

Vil du vide, om du kan påbegynde en gymnasial uddannelse i Danmark på grundlag af din udenlandske uddannelse?

Denne side handler om optagelse på uddannelserne til teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), almen studentereksamen (stx) og hf-eksamen.


Generelt om optagelse

Hvis du vil søge optagelse på en bestemt uddannelse, bør du henvende dig til den skole, hvor du gerne vil optages.

Du bør spørge en vejleder på skolen om adgangskrav, eventuel supplerende uddannelse og mulighederne for merit.


Adgangskrav

Din udenlandske skoleuddannelse skal være på niveau med en afsluttet dansk 9. eller 10. klasse.

Det er den enkelte skoles rektor, der tager stilling til, om du opfylder betingelserne for optagelse. Du kan blive indkaldt til en optagelsesprøve.

Du har adgang til stx, hhx, htx og den toårige hf, hvis Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer, at din skoleuddannelse i niveau kan sidestilles med en afsluttet 9. eller 10. klasse. Der gælder desuden en række specifikke krav (se afsnittet nedenfor).

For at få en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal du have en afsluttet udenlandsk uddannelse. Hvis din udenlandske skoleuddannelse ikke er afsluttet, kan styrelsen eventuelt hjælpe skolen med at fortolke den.

Du får en vurdering, ved at skolen eller du selv indsender en ansøgning til styrelsen: 

Ansøgere fra Norden

Der gælder særlige bestemmelser, hvis du er fra Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne eller Grønland: Du har adgang, hvis du har gennemført grundskolen i dit hjemland og har kvalifikationer svarende til de krav, der stilles til elever, der har gået i dansk grundskole. Der gælder desuden en række specifikke krav (se afsnittet nedenfor).

De nordiske lande har aftalt at give hinandens uddannelsessøgende adgang til deres almene og erhvervskompetencegivende gymnasiale uddannelser på samme vilkår som deres egne statsborgere. Se:

Ansøgere fra Europaskolerne

Du har adgang, hvis du har gået på en af Europaskolerne og er oprykket i Europaskolens 5. sekundærklasse. Der gælder desuden en række specifikke krav (se nedenfor).


Specifikke krav

Din skoleuddannelse skal opfylde de fagspecifikke krav i form af 2 til 4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og de andre betingelser, som stilles for optagelse på en gymnasial uddannelse, herunder en konkret vurdering og en eventuel optagelsesprøve.

Det er den enkelte skoles rektor, der tager stilling til, om du opfylder betingelserne for optagelse.


Tilmelding

Du finder ansøgningsskemaet på:

Ansøgningen skal sendes direkte til skolen.

Det er bedst at ansøge inden den 15. marts. Det giver skolerne mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse i Danmark.