Gå til indhold

Hotline for kommuner og asylcentre

Få hjælp til at forstå de udenlandske uddannelser, som flygtninge, familiesammenførte og andre borgere kommer med.

Eksamensbevis og musUddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder hurtig rådgivning og udtalelser om udenlandsk uddannelse til brug såvel for integration som for den øvrige beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsats i kommunerne.

 

 

 Læs om styrelsens tilbud:

Få en udtalelse om et konkret uddannelsesbevis

Som kommunal medarbejder kan du få en hurtig udtalelse om borgerens uddannelsesbeviser, når du skal tilrettelægge et integrationsprogram eller en anden beskæftigelses- og uddannelsesrettet aktivitet. Det samme gælder, hvis du er asylcentermedarbejder og skal vejlede en flygtning.

Udtalelsen kan medvirke til klarhed om den enkeltes forudsætninger, f.eks. for at deltage i virksomhedsrettede tilbud, uddannelses- eller praktikpladstilbud.

Sådan får du en udtalelse

Du bedes indsende en e-mail for hver person, hvis udenlandske uddannelse der ønskes en udtalelse om. Skriv i e-mailen, hvad du gerne vil vide om uddannelsen.

Du kan enten indsende uddannelsesdokumenter med sikker e-mail/digital post eller i anonymiseret form med en almindelig e-mail.

1. Indskan og vedhæft dokumentation:

a) Dokumentation for uddannelse, f.eks. uddannelsesbevis(er) og karakterudskrift(er), så vidt muligt for hele uddannelsesforløbet, f.eks. ved mastergrader også den forudgående bachelorgrad.

b) Oversættelse af eksamensbevis(er) og karakterudskrift(er): Dokumenter på norsk, svensk, engelsk, fransk, tysk og spansk skal ikke oversættes. Dokumenter på andre sprog skal oversættes til dansk eller et af de nævnte sprog. Dog kan vi normalt også behandle dokumenter på russisk, ukrainsk og arabisk uden oversættelse.

c) Samtykkeerklæring fra uddannelsesindehaveren. Dog er der ikke krav om samtykke, hvis du er kommunal medarbejder og udtalelsen skal benyttes i integrationssammenhæng.

2. Send e-mailen

E-mailen skal sendes sikkert, hvis mailteksten eller de vedhæftede dokumenter indeholder personoplysninger. Det kan gøres via sikker mail eller Digital Post:

Sagsbehandlingstid

Styrelsen behandler hotline-henvendelser hurtigst muligt og normalt inden for få arbejdsdage.

Bemærk

  • I forbindelse med hotline-udtalelser kontrollerer styrelsen ikke dokumenternes ægthed hos uddannelsesinstitutionen, men vi nævner det, hvis uddannelsesdokumenterne afviger fra det forventede.
  • Udtalelsen er alene til brug for den konkrete sagsbehandling og vejledning.
  • Det er som regel en god idé, at uddannelsesindehaveren også ansøger om en individuel niveauvurdering af sine uddannelser, f.eks. til brug for jobsøgning eller uddannelse.
  • Styrelsen vurderer ikke erhvervserfaring, studieperioder eller korte kurser.
  • Hvis uddannelsesindehaveren ønsker at arbejde inden for et lovreguleret erhverv, kræves der autorisation fra den ansvarlige myndighed. Se på hjemmesiden, om et erhverv er lovreguleret:

Få råd og vejledning om vurdering af udenlandske uddannelser

Som medarbejder ved en kommune eller et asylcenter kan du blandt andet få svar på spørgsmål om:

  • Brug af vurderinger i integrationsindsatsen og anden job- eller uddannelsesrettet indsats for borgere med udenlandsk uddannelse
  • Afklaring af, om det vil være hensigtsmæssigt at gå direkte til en ansøgning om formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer
  • Procedurer for ansøgning om vurderinger
  • Lovregulerede erhverv og ansøgning om autorisation
  • Uddannelser og uddannelsessystemer i de enkelte lande.

Ring eller skriv til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, kontoret for Vurdering og Anerkendelse:
Telefon: 7231 8700 (mandag-fredag kl. 9-15)
E-mail:

Se eventuelt, hvilke medarbejdere der vurderer uddannelser fra hvilke lande: