Gå til indhold

For vejledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.fl.

Få vurderinger og informationer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til brug for integration, anden beskæftigelsesindsats eller vejledning af borgere med udenlandsk uddannelse.

Hotline om udenlandske uddannelser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder kommuner og asylcentre hjælp til at afklare flygtninge, familiesammenførte og andre borgeres medbragte uddannelser:

  • Råd og vejledning om vurdering af udenlandske uddannelser
  • Udtalelser om konkrete uddannelsesbeviser på alle uddannelsestrin.

Vurdering af udenlandske uddannelsesbeviser

En vurdering er et dokument, der oplyser om, hvad den udenlandske uddannelse svarer til i Danmark: hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer afsluttede uddannelser på alle trin.

Man kan bruge vurderingen...

  • som information til en arbejdsgiver, når man søger job inden for ikke-lovregulerede erhverv, f.eks. ingeniørerhvervet

  • som retningslinje for et uddannelsessted, når man søger optagelse på en uddannelse – i mange tilfælde er det dog nok at slå op i Eksamenshåndbogen

  • som hjælp til afklaring af muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Vurderingen er betinget af, at personen med den udenlandske uddannelse giver sit samtykke i ansøgningsblanketten. Dette samtykke er dog ikke en betingelse, hvis kommunen anmoder om en vurdering til brug for et integrationsforløb.

Man får en vurdering ved at indsende en ansøgningsblanket og dokumentation. Borgere med MitID bør ansøge digitalt.


Vejlederens rolle i forbindelse med vurdering

Det er vigtigt for den enkelte, at vejledning og vurdering sker i et samspil. Så meget som muligt bør afklares sammen med en vejleder, som kan hjælpe med ansøgningen og guide personen videre.

Bemærk:

  • Borgere, der har MitID, opfordres til at benytte den digitale ansøgningsblanket.
  • Det er vigtigt at vedlægge den krævede dokumentation.
  • Vurderingen er gratis, men omfatter ikke eventuel oversættelse af dokumenter.

Redskaber

Her kan du selv finde oplysninger om udenlandske uddannelser:


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om udenlandske uddannelser, er du velkommen til at kontakte en af vores vurderingsmedarbejdere: