Gå til indhold

For vejledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.fl.

Få vurderinger og informationer om udenlandske uddannelser til brug for integration eller vejledning af borgere.

Hotline om udenlandske uddannelser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder kommuner og asylcentre hjælp til at afklare borgeres medbragte uddannelser:

  • Råd og vejledning om vurdering af udenlandske uddannelser
  • Udtalelser om konkrete uddannelsesbeviser på alle uddannelsestrin.

Vurdering af udenlandske uddannelsesbeviser

En vurdering er et dokument, der oplyser om, hvad den udenlandske uddannelse svarer til i Danmark: hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer afsluttede uddannelser på alle trin.

Vurderingen kan bruges

  • som information til en arbejdsgiver, når man søger job inden for ikke-lovregulerede erhverv, f.eks. ingeniørerhvervet

  • som retningslinje for et uddannelsessted, når man søger optagelse på en uddannelse – i mange tilfælde er det dog nok at slå op i Eksamenshåndbogen

  • som hjælp til afklaring af muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Man får en vurdering ved at indsende en ansøgningsblanket og dokumentation. 


Vejlederens rolle i forbindelse med vurdering

Det er vigtigt for den enkelte, at vejledning og vurdering sker i et samspil. Så meget som muligt bør afklares sammen med en vejleder, som kan hjælpe med ansøgningen og guide personen videre.

Bemærk:

  • Borgere, der har MitID, opfordres til at benytte den digitale ansøgningsblanket.
  • Det er vigtigt at vedlægge den krævede dokumentation.
  • Vurderingen er gratis, men omfatter ikke eventuel oversættelse af dokumenter.

Redskaber

Her kan du selv finde oplysninger om udenlandske uddannelser:


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om udenlandske uddannelser, er du velkommen til at kontakte en af vores vurderingsmedarbejdere: