For vejledere, jobkonsulenter, sagsbehandlere m.fl.

Få vurderinger og informationer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse til brug for integration, anden beskæftigelsesindsats eller vejledning af borgere med udenlandsk uddannelse.

Hotline for integration og andre indsatser for borgere med udenlandsk uddannelse

Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder kommuner og asylcentre hjælp til at afklare flygtninge, familiesammenførte og andre borgeres medbragte uddannelser:

 • Råd og vejledning om vurdering af udenlandske uddannelser
 • Udtalelser om konkrete uddannelsesbeviser på alle uddannelsestrin.

 

Redskaber

Her kan du selv finde oplysninger om udenlandske uddannelser:


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om udenlandske uddannelser, er du velkommen til at kontakte en af vores vurderingsmedarbejdere:


Vurdering af udenlandske uddannelsesbeviser

En vurdering er et dokument, der oplyser om, hvad den udenlandske uddannelse svarer til i Danmark: hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer afsluttede uddannelser på alle trin.

Man kan bruge vurderingen...

 • som information til en arbejdsgiver, når man søger job inden for ikke-lovregulerede erhverv, f.eks. ingeniørerhvervet

 • som retningslinje for et uddannelsessted, når man søger optagelse på en uddannelse – i mange tilfælde er det dog nok at slå op i Eksamenshåndbogen

 • som hjælp til afklaring af muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Vurderingen er betinget af, at personen med den udenlandske uddannelse giver sit samtykke ved at underskrive ansøgningsskemaet. Dette samtykke er dog ikke en betingelse, hvis kommunen skal bruge vurderingen til et integrationsforløb.

Man får en vurdering ved at indsende en ansøgningsblanket og dokumentation:


Vejlederens rolle i forbindelse med vurdering

Det er vigtigt for den enkelte, at vejledning og vurdering sker i et samspil. Så meget som muligt bør afklares sammen med en vejleder, som kan hjælpe med ansøgningen og guide personen videre.

For at vurderingen kan blive korrekt, må ansøgningen også være klar og veldokumenteret. Du kan hjælpe med til at undgå forsinkelser ved at tilvejebringe den bedst mulige information, inden ansøgningen sendes af sted.

Som vejleder kan du således yde en vigtig støtte ved at:

 • afklare, om ansøgeren har brug for en vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og forklare ansøgeren, hvad vurderingen kan bruges til.

 • sikre, at hele ansøgningsblanketten bliver udfyldt
  Blanketten ændres fra tid til anden. Derfor bør man hente den seneste udgave her fra hjemmesiden.

 • sikre, at den nødvendige dokumentation vedlægges
  Uddannelsesindehaveren bør selv gøre så meget som muligt for at levere uddannelsespapirer og information om uddannelsen. Som vejleder kan du hjælpe med f.eks. at søge efter dokumentation og information i opslagsværker og på internettet eller ved at kontakte styrelsen.
  I nogle tilfælde er der behov for at bede institutioner eller myndigheder i hjemlandet om at sende dokumenter. Styrelsen kan normalt ikke påtage sig at indhente dokumenter fra hjemlandet.

 • skrive et følgebrev med nærmere oplysninger
  Her kan du f.eks. forklare, hvad uddannelsesindehaveren skal bruge vurderingen til, og hvilket forløb den skal indgå i.

 • hjælpe med at finde en oversætter, når det er nødvendigt og muligt.

 • skaffe tolkebistand til udfyldning af skemaet, når det er nødvendigt og muligt.