Gå til indhold

For uddannelsessøgende om Kvalifikationsnævnet

Læs om mulighederne for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse om merit eller om anerkendelse af realkompetence.

Denne side henvender sig til studerende, elever, kursister og andre, som har ansøgt en dansk uddannelsesinstitution om at få godskrevet uddannelsesperioder eller realkompetence.

Vælg det, som afgørelsen handler om:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024