Gå til indhold

For uddannelsessøgende om Kvalifikationsnævnet

Læs om mulighederne for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse om merit eller om anerkendelse af realkompetence.

Denne side henvender sig til studerende, elever, kursister eller andre, som har ansøgt en dansk uddannelsesinstitution om at få godskrevet uddannelsesperioder eller realkompetence.

Klik på det, som afgørelsen handler om:

Senest opdateret 06. november 2017