Gå til indhold

Folkeskolelærer

Arbejde som lærer i folkeskolen med udenlandske kvalifikationer

Personer med en udenlandsk læreruddannelse

Hvis du har en uddannelse, der giver dig undervisningskompetence op til 10. klassetrin i dit uddannelsesland, kan du ansøge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at få tildelt undervisningskompetence, dvs. godkendelse til at undervise i folkeskolen.

Du skal udfylde denne blanket:

Hvis styrelsen kan godkende din uddannelse direkte, får du tilsendt et brev, hvoraf det fremgår, at du kan søge lærerstillinger i den danske folkeskole.

I nogle tilfælde giver styrelsen en betinget godkendelse. For at få fuld godkendelse skal du i så fald supplere din udenlandske uddannelse på en af følgende måder:

  • Supplere med et eller to linjefag eller pædagogiske fag på et lærerseminarium/en professionshøjskole
  • Gennemgå en prøvetid på op til to år (gælder kun for EU- og EØS-borgere).

Når du er færdig med suppleringen, skal du anmode styrelsen om en endelig godkendelse.


Personer uden en udenlandsk læreruddannelse

Hvis du ikke har en formel læreruddannelse, kan du ikke få tildelt undervisningskompetence i folkeskolen. Du kan uddanne dig til lærer i folkeskolen på en af de følgende måder:

  • Meritlæreruddannelsen: Meritlæreruddannelsen varer op til 2 år og foregår som åben uddannelse, hvilket betyder, at du skal betale for uddannelsen.
  • Folkeskolelæreruddannelsen: Du kan eventuelt ansøge om merit for dele af din udenlandske uddannelse.

Læs mere om de to uddannelser:


Andre muligheder

  • Du kan søge tidsbegrænsede stillinger (vikarjob) i folkeskolen. Det kræver ikke tildeling af undervisningskompetence.

  • En folkeskole kan ansætte folk med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag (ifølge folkeskolelovens § 28 stk. 2). Bemærk dog, at skolerne kun i særlige tilfælde ansætter lærere til at undervise i enkelte fag (faglærere).

Undervisningen i folkeskolen foregår normalt på dansk.


Love og regler

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 09. juli 2024