Gå til indhold

Lærer i de gymnasiale uddannelser

Arbejde som lærer ved gymnasium, studenterkursus, kursus til højere forberedelseseksamen (hf) eller en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx, htx), med udenlandske kvalifikationer.

Personer med udenlandsk læreruddannelse

Hvis du har en uddannelse, der giver dig undervisningskompetence på gymnasialt eller erhvervsgymnasialt niveau i dit uddannelsesland, kan du ansøge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at få tildelt undervisningskompetence, dvs. godkendelse til at undervise i de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx).

Du skal udfylde dette ansøgningsskema:

Hvis styrelsen kan godkende din uddannelse direkte, får du tilsendt et brev, hvoraf det fremgår, hvilken type lærerstillinger du er godkendt til at søge.

I nogle tilfælde giver styrelsen en betinget godkendelse. For at få fuld godkendelse skal du i så fald supplere din udenlandske uddannelse på en af følgende måder:

  • Gennemføre den supplerende uddannelse, som beskrives i afgørelsen

  • Gennemføre en prøveansættelse ved en relevant skole (gælder kun for EU- og EØS-borgere). Ansættelsen kan vare op til to år, og arbejdstiden skal være mindst 2/3 af fuld tid. Prøveansættelsen omfatter gennemførelse af kursus i fagdidaktik. Styrelsen oplyser dig om de nærmere krav til prøveansættelsen.

Når du er færdig med suppleringen, skal du skrive til styrelsen og anmode om en endelig godkendelse.


Personer uden udenlandsk læreruddannelse

Du kan søge fast stilling som lærer på et gymnasium, studenterkursus, hf-kursus eller erhvervsgymnasium, hvis din uddannelse er på niveau med en dansk kandidatuddannelse, og den opfylder de kompetencekrav, der gælder i forbindelse med ansættelse som gymnasielærer i Danmark. Kompetencekravene står i pædagogikumbekendtgørelsen (se link under Love og regler nedenfor).

Du kan få en vurdering af, om du opfylder kompetencekravene på baggrund af dine udenlandske uddannelseskvalifikationer: Benyt ansøgningsblanketten for lærere, og husk at skrive, at du ønsker en vurdering af faglig kompetence, i feltet "Eventuelle bemærkninger om dine ønsker" på siden "Formål":

Gymnasieskolens leder træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne, og kan vælge at lægge styrelsens vurdering til grund for sin afgørelse.

Fastansættelsen vil være betinget af, at du består pædagogikum inden for det første år af ansættelsen.

Hvis du vil undervise i erhvervsrelaterede fag på et erhvervsgymnasium, skal du ud over den krævede uddannelse have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Pædagogikum er normeret til et år og er aflønnet. 


Andre muligheder

Det er muligt at søge tidsbegrænset ansættelse ved et gymnasium, et studenterkursus, et hf-kursus eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Det kræver ikke tildeling af undervisningskompetence.


Sprog

Inden ansættelse af en udenlandsk gymnasielærer skal skolens leder sikre sig, at læreren har de fornødne danskkundskaber. Det fremgår af pædagogikumbekendtgørelsen § 29, stk. 4 og § 30, stk. 2 (se link nedenfor).


Love og regler

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024