Gå til indhold

Lærer i dansk som andetsprog for voksne udlændinge

Arbejde som lærer i dansk som andetsprog for voksne udlændinge, med udenlandske kvalifikationer

Hvis du i et andet land end Danmark har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer, der giver dig ret til at arbejde som lærer i dansk som fremmedsprog, kan du ansøge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at få tildelt undervisningskompetence, dvs. godkendelse til at undervise voksne udlændinge i dansk som andetsprog.

Du skal udfylde denne blanket:

Hvis styrelsen kan godkende dine udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer direkte, får du tilsendt en afgørelse, hvoraf det fremgår, at du kan søge faste stillinger som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge.

I nogle tilfælde giver styrelsen en betinget godkendelse. For at få fuld godkendelse skal du i så fald gennemgå udligningsforanstaltninger på en af følgende måder:

  • Gennemføre egnethedsprøve eller
  • Gennemgå en prøvetid på op til to år.

Når du er færdig med udligningsforanstaltningerne, skal du anmode styrelsen om en endelig godkendelse.

Hvis du ikke har en uddannelse som lærer i dansk som fremmedsprog

Hvis du ikke har erhvervsmæssige kvalifikationer, der giver ret til at arbejde som underviser i dansk som fremmedsprog, kan du som udgangspunkt ikke få tildelt undervisningskompetence.

Du kan uddanne dig til underviser i dansk som fremmedsprog på følgende måde:

Love og regler

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. december 2023