Gå til indhold

Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelser blandt vurderingsmodtagerne danner grundlag for løbende forbedringer af styrelsens service.
Kontakt
Finn Kjeller Johansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 70
Email: FKJO@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer løbende dem, der har fået vurderet deres uddannelse, til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Formålet er at få det bedst mulige billede af uddannelsesindehavernes oplevelse af vurderingen og processen frem til deres modtagelse af vurderingen. De spørges kort tid efter vurderingen, således at de har vurderingen og forløbet i frisk erindring.

I 2019 svarede 53 % på spørgeskemaet. Besvarelserne tyder på en høj grad af tilfredshed med vurderingerne:

  • 95 procent var alt i alt meget tilfredse (60 procent) eller ret tilfredse (35 procent) med vurderingen af deres uddannelse.
  • Når det gælder ansøgningsprocessen, angav 94 procent, at de ikke havde oplevet vanskeligheder med at ansøge om vurderingen.
  • Information og service blev også bedømt positivt af langt de fleste, med over 95 procent meget eller ret tilfredse blandt dem, der havde brugt hjemmesiden, søgt svar før ansøgningen eller kontaktet styrelsen om deres sag. 90 procent var meget eller ret tilfredse med sagsbehandlingstiden.

Styrelsen samler regelmæssigt op på undersøgelsens resultater og søger at forbedre vurderinger, ansøgningsproces, information og service på baggrund af brugernes be-mærkninger.


Senest opdateret 02. oktober 2020