Jobbet efter uddannelsen har stor betydning for frafald

En af de hyppigste årsager til, at studerende falder fra deres uddannelse, er typen af jobs, der er udsigt til efter endt uddannelse. Det viser en ny omfattende analyse af frafald ved videregående uddannelser, der belyser årsagerne til, at de studerende dropper ud.

22. marts 2018

Frafaldsanalysen er den hidtil største undersøgelse af årsagerne til, at de studerende falder fra, og 3.965 studerende har haft mulighed for at angive, i hvilken grad 27 forskellige forhold havde betydning for deres beslutning om at forlade uddannelsen. Epinion har foretaget spørgeskemaundersøgelsen for Uddannelses- og Forskningsministeriet blandt studerende, der har afbrudt deres uddannelse inden for første studieår.

Her svarer 44 procent, at de job, de havde udsigt til som færdiguddannede, i nogen eller høj grad havde betydning for, at de afbrød uddannelsen. Det er den næst hyppigste årsag til frafald, mens den hyppigste er uddannelsens faglige niveau, der enten er for højt eller lavt (45 procent).

I gennemsnit falder cirka hver sjette studerende fra deres uddannelse i løbet af første år. Det er for højt, mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind: 

- Det bedste er selvfølgelig, hvis de unge lander på den rette hylde fra starten. Og det er trods alt bedre at den studerende falder fra i stedet for at hænge i på en uddannelse, der er for svær eller ikke lever op til forventningerne. Men analysen vidner om, at vi skal være bedre til at forberede de unge på, hvad de går ind til. Og vi skal opfordre de unge til at forberede sig grundigt, inden de søger, så de får et realistisk indtryk af, hvad de begynder på, siger Søren Pind.

Andre hyppige årsager, som de studerende angiver havde betydning for, at de faldt fra deres uddannelse,  er blandt andet for teoretisk indhold (42 procent), ensomhed på studiet (41 procent) og kvaliteten af undervisningen (40 procent).

Frafald i Danmark handler i høj grad om studieskift. Omkring halvdelen af de studerende, der falder fra første studieår, er således i gang med en uddannelse året efter.


Yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Jakob Sejr Teichert: telefon 7231 9503 eller e-mail jte@ufm.dk

Senest opdateret 22. marts 2018