Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Kvalitetsmåling

Kvalitetsmåling af de videregående uddannelser

Mere viden om de videregående uddannelser er vigtig for, at de kan udvikles og forbedres målrettet. Uddannelses- og Forskningsministeriet udvikler i 2018 en ny måling for de videregående uddannelser, som afdækker centrale elementer af uddannelsernes kvalitet og indgår i det nye bevillingssystem.
Kontakt
Sune Quorning Christiansen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 04
Email: sac@ufm.dk

Alle Folketingets partier har indgået en politisk aftale om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Som del af aftalen skal der udvikles en forskningsbaseret kvalitetsmåling i samarbejde med eksperter og repræsentanter for studerende og uddannelsesinstitutionerne.

Målingen vil samlet set omfatte spørgeskemaundersøgelser blandt studerende, nyuddannede og eventuelt undervisere. Målingerne vil give ny viden om centrale elementer af uddannelserne, som kan bruges af de enkelte uddannelser. De omfatter dog ikke alle aspekter af uddannelsernes kvalitet eller relevans.

Målingen blandt studerende vil kunne få betydning for op til fem procent af uddannelsesinstitutionernes kommende grundbevilling med henblik på at præmiere fokus på de studerendes læring. Målingen af de studerende baseres på et internationalt anvendt koncept, som er udviklet af forskere med udgangspunkt i en skandinavisk uddannelsesforståelse. Konceptet bruges til kvalitetsudvikling af uddannelserne andre steder i norden.

Den første dataindsamling vil finde sted på de videregående uddannelsesinstitutioner i efteråret 2018. Målingen vil – fra 2023 – kunne få betydning for op til 1,25 procent af uddannelsesbevillingerne i en fireårig periode.

Læs mere om målingen og udviklingen af den:

Uddannelsesinstitutionerne kan bruge målingen til kvalitetsudvikling

Kvalitetsmålingen udvikles med henblik på at være en relevant og nyttig mulighed, som uddannelsesinstitutionerne kan bruge i deres kvalitetsarbejde i sammenhæng med de øvrige rammer for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Målingen blandt de studerende kan som udgangspunkt – og efter en konkret vurdering på den enkelte institution – danne grundlag for institutionsakkreditering og kortlægning af undervisningsmiljøet, hvis der indsamles resultater på uddannelsesudbudsniveau.

Senest opdateret 23. august 2018