Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Kvalitetsmåling

Kvalitetsmåling af de videregående uddannelser

Større viden om kvaliteten på de videregående uddannelser er vigtig for, at uddannelserne kan udvikles og forbedres målrettet. Derfor udvikler Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2018 en ny kvalitetsmåling for de videregående uddannelser, som desuden skal indgå i det nye bevillingssystem.

Alle Folketingets partier har indgået en politisk aftale om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Som del af aftalen skal der udvikles en forskningsbaseret måling af kvalitet på uddannelserne, der skal ligge til grund for en del af bevillingen.

Kvalitetsmålingen bliver baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt studerende, nyuddannede og eventuelt undervisere. Uddannelses- og Forskningsministeriet udvikler indholdet og rammerne for målingen sammen med eksperter og repræsentanter for uddannelsessektoren. Den første dataindsamling vil finde sted på de videregående uddannelsesinstitutioner i efteråret 2018. Målingen vil – fra 2023 – kunne få betydning for op til 1,25 procent af uddannelsesbevillingerne i en fireårig periode.

Institutionernes arbejde med kvalitetsmålingen

Kvalitetsmålingen udvikles med henblik på at være relevant og nyttig for uddannelsesinstitutionernes kvalitetsarbejde i sammenhæng med de øvrige rammer for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Udvikling af kvalitetsmålingen i 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet står for udviklingen af målingen i samarbejde med et ekspertpanel, bestående af danske og udenlandske eksperter, samt en referencegruppe bestående af repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner og de studerende. Arbejdet understøttes af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Epinion, som bidrager med dataindsamling og analyse.

Senest opdateret 19. marts 2018