Gå til indhold

Målingen 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte i efteråret 2018 den første Læringsbarometermåling på de videregående uddannelser. Over 50.000 studerende deltog.

Dataindsamlingen foregik fra den 23. oktober til den 19. december 2018. Tretten uddannelsesinstituioner indgik aktivt i et samarbejde om indsamlingen for at få flere og mere detaljerede resultater. Over 40 pct af de adspurgte studerende svarede. Institutionerne, som ønskede det, fik tilsendt data fra egne studerende umiddelbart efter afslutningen af dataindsamlingen i december 2018.

Læs mere om 2018-dataindsamlingen

Resultaterne af målingen indgår bl.a. i Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2019.

Du kan i følgende dokumenter finde oplysninger om indsamlingsmetoden, valideringsanalyser mv.

Studerende

Information til studerende
om måligen i 2018

Institutioner

Information til institutionerne
om målingen i 2018

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. december 2019