Gå til indhold

Om censorkorps på universiteterne

Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen beskikker censorkorpsene efter indstilling fra censorformanden. Censorerne skal påse:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser .

Kontakt

Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email: suni@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. februar 2023