Gå til indhold

Finansiering af bygninger og grunde

De selvejende uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde skal ske indenfor rammerne af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1976 af 13. december 2020, som trådte i kraft 1. januar 2021.

Bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Reglerne betyder at institutioner fra og med 1. januar 2021 når de finansierer bygninger og grunde alene må anvende lånetyper og afledte finansielle instrumenter der fremgår af positivlisten anvist i bekendtgørelsens bilag 1.

Retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

I henhold til bekendtgørelsen skal alle institutioner have udarbejdet en bestyrelsesgodkendt strategi for finansiel risikostyring senest per 1. juli 2021. Retningslinjerne for udarbejdelsen af en sådan strategi er fastsat i dokumentet nedenfor.

Overgang i forhold til eksisterende porteføljer af afdragsfrie lån og derivater

For institutioner der ved de nye reglers ikrafttræden 1. januar 2021 har porteføljer indeholdende ikke-godkendte lånetyper (f.eks. lån med afdragsfrihed og visse rentetilpasningslån mv.) samt afledte finansielle instrumenter (f.eks. renteswaps) gælder en overgangsordning der er nærmere specificeret i ministeriets brev til institutionerne af 17. december 2020.

Brevet indeholder desuden præciseringer af, hvordan variabelt forrentede lån samt afdragsfrihed skal forstås.

Kontakt

Anders Christian Lauger
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 85 77
Email: andl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024