Gå til indhold

Bygningsmæssige forhold

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen varetager en række opgaver i forhold til de videregående uddannelsesinstitutioners bygninger, eksempelvis udarbejdelse af aktstykker, tilsyn med institutionernes energiforbrug og forvaltning af en samlet investeringsramme for området.

De videregående uddannelsesinstitutioners bygningsforvaltning

Professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime institutioner og enkelte universiteter har bygningsselveje. Uddannelsesinstitutioner med bygningsselveje kan både råde over egne, ejede bygninger og over lejemål. Udannelsesinstitutioner omfattet af Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) ejer som udgangspunkt ikke egne bygninger, men lejer dem i stedet hos Bygningsstyrelsen eller andre udlejere.

De videregående uddannelsesinstitutioner er omfattet af en række bestemmelser om, hvordan bygningsmassen skal forvaltes, for eksempel i forhold til vedligehold, indgåelse af lejekontrakter, køb og salg af bygninger og iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter. Større dispositioner kræver, at der indhentes forudgående tilslutning fra Folketingets Finansudvalg ved aktstykke. 

Vejledning om bygningsmæssige forhold

For at understøtte den enkelte institutions arbejde på bygningsområdet har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udarbejdet en vejledning om bygningsmæssige forhold:

Investeringsramme

Der er fra 2018 og frem indført en investeringsramme for de selvejende institutioner. Investeringsrammen indebærer, at der årligt fastsættes et samlet investeringsniveau for de selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indsamler to gange årligt investeringsbudgetter fra uddannelsesinstitutionerne til brug for administrationen af investeringsrammen.

Energi

Uddannelses- og Forskningsministeriet og tilhørende institutioner er omfattet af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner, og er derfor forpligtiget til at bidrage til at opfylde målsætningen om at reducere statens samlede energiforbrug med 14 procent fra 2006 - 2020.

Finansiering af bygninger og grunde

Selvejende institutioners finansiering af bygninger og grunde under Uddannelses- og Forskningsministeriet skal ske indenfor rammerne af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1976 af 13. december 2020, som trådt i kraft 1. januar 2021.

Kontakt

Anders Christian Lauger
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 85 77
Email: andl@ufm.dk
Kirstine Notlevsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 34
Email: kno@ufm.dk
Ida Bech Kargo Karlsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 49
Email: ibkk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. april 2024