Gå til indhold

Puljemidler til digitalt løft samt efteruddannelse og fastholdelse af it-specialister

De videregående uddannelsesinstitutioner kan søge Uddannelses- og Forskningsministeriets puljer til henholdsvis digitalt løft og efteruddannelse og fastholdelse af it-specialister. Der er ansøgningsfrist på begge puljeopslag den 17. september 2024 kl. 12.

Puljen til initiativet om digitalt løft på de videregående uddannelser er på 35 mio. kr. , mens puljen til initiativet for efteruddannelse og fastholdelse af it-specialister er på 10 mio. kr. Midlerne udmøntes som en del af digitaliseringsstrategien for 2024-2027. 

Initiativet vedrørende digitalt løft har til formål at styrke undervisere og studerendes digitale viden, forståelse og kompetencer. Projekterne, der godkendes inden for denne pulje, skal styrke undervisere på de videregående uddannelsers digitale forståelse i sammenhæng med deres faglighed, så de i højere grad kan inddrage dette i undervisningen og i udviklingen af forskellige fagområder.

Initiativet vedrørende efteruddannelse og fastholdelse af it-specialister har til formål at understøtte den stigende efterspørgsel på specialiserede it-kompetencer i den danske arbejdsstyrke. Projekterne inden for denne pulje skal enten være målrettet:

  • Efteruddannelse af it-medarbejdere og/eller medarbejdere, der på
    sigt vil kunne varetage specialiserede it-funktioner.
  • Fastholdelse af internationale studerende inden for it gennem erhvervskandidatordningen.

De konkrete forløb og indsatser inden for begge puljer udformes og defineres af de videregående uddannelsesinstitutioner i projektansøgningerne.

Begge puljer har ansøgningsfrist tirsdag den 17. september 2024 kl. 12:00. Det forventes, at der gives tilsagn om bevilling til begge opslag i november 2024. 

Kontakt

Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk
Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 18
Email: scp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024