Gå til indhold

Pulje til kompetenceopbygning inden for cyber- og informationssikkerhed

I 2022 har de videregående uddannelsesinstitutioner haft mulighed for at søge Uddannelses- og Forskningsministeriets opslag til kompetenceopbygning inden for cyber- og informationssikkerhed. Initiativet er en del af regeringens nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2022-2024

Initiativet har til formål at adressere den stigende efterspørgsel på kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed gennem fortsat udvikling af de videregående uddannelser. Der tilbydes i dag flere uddannelser med fokus på kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed. Cyber- og informationssikkerhed er et område med stigende fokus og udvikling, og der er således både brug for at øge kendskabet til de eksisterende muligheder samt at (videre)udvikle området.

Midlerne kan bruges til:

  • udvikling af relevante uddannelseselementer på ordinære uddannelser og videregående voksen- og efteruddannelse samt
  • styrkelse af viden og samarbejde om uddannelsesmuligheder inden for cyber- og informationssikkerhed

Der er i alt 6,1 mio. kr. i puljen.

Ansøger skal være en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 

Ansøgningsfristen var den 11. oktober 2022, kl. 12:00.

Kontakt

Gunvor Faber-Madsen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 46
Email: gfm@ufm.dk
Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. august 2023