Gå til indhold

Projekter til kompetenceopbygning inden for cyber- og informationssikkerhed

Der er i alt blevet godkendt tre projekter til kompetenceopbygning inden for cyber- og informationssikkerhed på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner. Projekterne starter op i 2023 og afsluttes senest ved udgangen af 2024.

Projekterne er udvalgt ud fra opslagets vurderingskriterier:

  1. Efterlevelse af formål
  2. Realisering af projektet
  3. Udbredelse og formidling
  4. Samarbejde og
  5. Volumen

Projekterne retter sig mod kapacitetsopbygningen på både ordinære uddannelser og efter- og videreuddannelsesaktiviteter, har en stor geografisk spredning samt repræsentation på tværs af institutionstyper.

De tre projekter


GAMification and Education for Secure Software (GAMESS)

Institutioner

Syddansk Universitet (projektleder), IT-Universitetet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Dania, Københavns Erhvervsakademi, University College Lillebælt, University College Nordjylland

Fokus

De fire universiteter bag projektansøgningen vil sammen udvikle spilbaseret undervisnings- og øvelsesmateriale til brug for universiteternes ordinære uddannelser og VEU. Undervisningsmaterialet evalueres af de deltagende fem erhvervsakademier med henblik på tilpasning til erhvervsakademiernes uddannelser.

Projektperiode

Fra den 01.04.2023-31.10.2024


Sikkerhed i Spil

Institutioner

Zealand Sjællands Erhvervsakademi (projektleder), CPH Business, Erhvervsakademi Dania, IBA Erhvervsakademi, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sydvest, Københavns Erhvervsakademi

Fokus

Projektansøgningen sigter mod at udbrede bevidstheden om kompetencer i cyber- og informationssikkerhed blandt studerende og erhvervsaktive (VEU) igennem kompetenceløft af undervisere fra særligt de tekniske og merkantile fagmiljøer.

Projektperiode

Fra den 01.01.2023-31.12.2024


Styrkelse af uddannelsesmuligheder i cyber- og informationssikkerhed for ledere og bestyrelsesmedlemmer:

Institutioner

Danmarks Tekniske Universitet

Fokus

Projektansøgningen sigter mod at udvikle et kompetenceforløb inden for cyber- og informationssikkerhed for ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre beslutningstagere i den finansielle sektor uden specialiserede tekniske forudsætninger.

Projektperiode

Fra den 02.01.2023-29.03.2024

Kontakt

Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk
Gunvor Faber-Madsen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 46
Email: gfm@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024