Gå til indhold

Pulje til uddannelsesudvikling indenfor kvanteområdet

De videregående uddannelsesinstitutioner kan søge Uddannelses- og Forskningsministeriets puljeopslag til uddannelsesudvikling inden for kvanteområdet.

Puljen er på 6 mio. kroner og udmøntes i 2024 som en del af regeringens nationale strategi for kvanteteknologi – del 2

Initiativet har til formål at adressere den skærpede internationale konkurrence om udvikling af kvanteteknologi ved at udvikle, tiltrække og fastholde talent og kompetencer inden for kvanteteknologi i Danmark.

Kvanteteknologi er et område med stigende fokus, udvikling og opmærksomhed.
Der tilbydes i dag flere uddannelser med fokus på kompetencer inden for blandt
andet kvantemekanik, kvantefysik og kvantecomputere og der er således brug for at øge kendskabet til de eksisterende muligheder samt at udvikle forløb, der
udbreder kompetencer inden for kvanteområdet.

Projektansøgninger skal være inden for følgende områder:

  • udvikling af relevante uddannelseselementer med relevans for kvanteområdet
  • styrkelse af viden og samarbejde om uddannelsesmuligheder inden for kvanteområdet

Ansøger skal være en videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 

Ansøgningsfrist: 20. august 2024 kl. 12:00

Kontakt

Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk
Nagina Gholam
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 33
Email: nagh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024