Gå til indhold

Det stående udvalg

Her kan du finde information om det stående udvalg og finde materiale fra det stående udvalgs møder

Det stående udvalg har til opgave at drøfte udfordringer og løsninger vedrørende implementering af den fælles kontoplan samt at understøtte forankring af den fælles kontoplan på ledelsesniveau. Drøftelserne med det stående udvalg understøtter dermed, at sektorens ønsker og behov høres i det videre arbejde med den fælles kontoplan.

Der indkaldes til møder i det stående udvalg, når udvalget eller styrelsen vurderer, at der er behov for strategiske drøftelser om projektet. Det stående udvalgs repræsentanter for deres respektive delsektor skal:

  • rådgive om udvikling og implementering af den fælles kontoplan
  • understøtte lokal inddragelse og forankring af projektet på de videregående uddannelsesinstitutioner
  • bistå til orientering om projektets rammer, fremdrift og centrale beslutninger for de videregående uddannelsesinstitutioner på topledelsesniveau

Medlemmer af det stående udvalg

Universitetsdirektør Arnold Boon

AU

Vicedirektør Stig Plougmand

RUC

Økonomichef Pernille Thøstesen 

DSKD

Ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen

KP

Ressourcedirektør Jens Barslund Ellehauge

KEA

Økonomichef Elsa Lund Larsen

SIMAC

Vicedirektør Signe Caspersen

ØS

Møder i det stående udvalg

  • Næste møde i det stående udvalg afholdes i foråret 2023, hvor indberetningen vedr. delformål og enhedsomkostninger for 2022 drøftes. 

9. møde i det stående udvalg den 22. august 2022


8. møde i det stående udvalg den 27. september 2021

Herunder findes referatet fra det 8. møde:


7. møde i det stående udvalg den 7. juni 2021

På dette møde blev givet en kort status på implementeringen af den fælles kontoplan på institutionerne, såvel som arbejdet med enhedsomkostninger i kapitel 8 præsenteret. Desuden blev opgørelse af årsregnskabet og delformål under formål 1-5 drøftet.

Herunder findes referatet fra det 7. møde:


6. møde i det stående udvalg den 23. november 2020

På dette møde blev arbejdet med formålsfordelinger i kapitel 6 drøftet. Desuden blev der givet en kort status på implementeringen af den fælles kontoplan på institutionerne fra d. 1. januar 2021.

Herunder findes referatet fra det 6. møde:


5. møde i det stående udvalg den 31. august 2020

På dette møde blev positivlisten i kapitel 6 af Konterings- og fordelingsvejledningen drøftet.

Herunder findes referatet fra det 5. møde:


4. møde i det stående udvalg den 31. marts 2020

På dette møde blev det reviderede kapitel 6 af Konterings- og fordelingsvejledningen 2020 drøftet.

Herunder finder du referatet og mødematerialet for 4. møde:


3. møde i det stående udvalg den 21. november 2019

På dette møde blev det drøftet, hvordan det stående udvalg bedst kan bruges. Derudover blev udvalget orienteret om status på arbejdet med den fælles kontoplan, herunder status på arbejdet med de enkelte dimensioner.

Herunder finder du referatet og mødematerialet for 3. møde:


2. møde i det stående udvalg den 30. oktober 2019

På dette møde blev projektets opdrag og ambitioner gennemgået, bl.a. med fokus på Udvalgsrapporten fra september 2018. Derudover blev udvalget orienteret om fremdriften på projektet.

Herunder finder du referat og mødemateriale for 2. møde:


1. møde i det stående udvalg d. 11. april 2019

Det første møde med det stående udvalg var af introducerende karakter. Her drøftede udvalget det fremadrettede samarbejde vedrørende udvikling og implementering af den fælles kontoplan.

Herunder finder du referatet og mødematerialet for 1. møde:

 

 

 

 

 

Kontakt

Nicolai Ebsen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 78 44
Email: nieb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024