Gå til indhold

Projekt fælles kontoplan

På denne side kan du læse om organiseringen af "projekt fælles kontoplan" og læse referater fra møder i den tekniske referencegruppe og det stående udvalg

Projektets organisering

Projektet var organisatorisk forankret i Kontoret for Institutionsøkonomi under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). Projektet samarbejdede med flere kontorer i UFM og trak desuden på ressourcer fra Økonomistyrelsen.

Styregruppen var sammensat af vicedirektør og styregruppeformand Niels Christian Beier og kontorchefer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Projektorganisering

Regnskabsudvalget, det stående udvalg og den tekniske referencegruppe

Det stående udvalg og den tekniske referencegruppe afholdte i perioden fra 2019 til 2021 en række møder med styrelsen, og gav rådgivning på hhv. strategisk og teknisk niveau. Den tekniske referecegruppe erstattes fra 2022 af et regnskabsudvalg, som skal rådgive styrelsen om både fælles kontoplan, årsrapporter og øvrige regnskabsmæssige forhold med relevans for de videregående uddannelsesinstitutioner. Det stående udvalg fortsætter, men uden aktuelle mødeindkaldelser.

I det stående udvalg og det nye regnskabsudvalg repræsenteres hver delsektor (universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, samt de kunstneriske og maritime videregående uddannelsesinstitutioner) med 1-3 repræsentanter, der er udpeget af institutionernes sekretariater.

På siderne nedenfor kan du finde flere informationer om det nye regnskabsudvalg, det stående udvalg og den tekniske referencegruppes opgaver, medlemmer, mødemateriale, mm.

Erfaringsmøder (ERFA) for hver delsektor
Siden efteråret 2020 har UFS faciliteret online ERFA-forløb for hver af de fem delsektorer. Disse møder har til formål at understøtte institutionerne, på et teknisk niveau, med overgangen til den fælles kontoplan, samt sikre at erfaringer om arbejdet med den fælles kontoplan udveksles på tværs af delsektoren.


Spørgsmål? Skriv til faelleskontoplan@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024