Gå til indhold

E. Go-Live & Support

I fase E opfølges der på registreringsrammen, og systemer og registreringsmuligheder tilpasses på baggrund af udfordringer.

Fase E Oversigt

Dette inkluderer en række kontroller, valideringer og tilretninger i systemerne.

E.1: Hypercare (pdf)

Formålet med denne aktivitet er at beskrive, hvordan løbende ændringer i registreringsrammen med fordel kan nedfældes i en række hypercareaktiviteter. Da det vil være svært for institutionen at ramme 100 procent korrekt med den nye registreringsramme fra starten, derfor anbefaler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, at der implementeres tre overlappende hypercaretrin.

 • Aktivering af registreringsrammen
  Det første trin i hypercarefasen er en kontrol af, at integrationer mellem systemerne er opsat korrekt, så regnskabs-og fagsystemer modtager korrekte data og sender korrekte data tilbage til ERP-systemet.
 • Validering af data
  Andet trin i hypercarefasen vedrører dataproduktionen i den nye registreringsramme. Her foretages der en validering af, hvorvidt systemopsætningen til dataproduktion fungerer efter hensigten.
 • Opfølgning på anvendelse
  Det tredje og sidste trin fokuserer på at identificere gab mellem formålet med designet af registreringsrammen og den organisatoriske anvendelse. Ved at identificere de generelle tendser til fejl i systemopsætningen kan institutionen forebygge disse i systemopsætningen eller gennem yderligere uddannelse af medarbejderne og brugerne af registreringsrammen.

Du kan læse mere om disse tre hypercaretrin og finde værktøjer, som kan hjælpe institutionen med at arbejde med driften af den nye registreringsramme i fase E.1.

E.2: Tilretning af data (pdf)

Systemtilretning sker primært på baggrund af identificerede udfordringer i hypercarefasen. Ændringsforslag og løsningsmuligheder skal vurderes med fokus på at minimere en række kriterier.

 • Organisatorisk betydning
  Institutionen belastes mindst muligt ved ændringerne.
 • Fremtidig systemteknisk vedligehold
  Det mest transparente systemtekniske overblik opnås ved at minimere brugen af systemregler til at imødekomme udfordringer.
 • Risiko for fejlregistreringer
  Ved at minimere fejlregistreringer skabes det mest retvisende datagrundlag.

Du kan finde værktøjer til, hvordan institutionen kan tilrette deres data under fase E.2. Her finder du også eksempler på løsningsmuligheder, som institutionen kan hente inspiration fra.

 

 

 

 

 

 


Spørgsmål eller kommentarer? Skriv til faelleskontoplan@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024