Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Institutioner og drift Økonomi Regnskab og rapportering Nyheder Konterings- og fordelingsvejledningen for år 2023 er nu tilgængelig

Konterings- og fordelingsvejledningen for år 2023 er nu tilgængelig

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen offentliggør årligt en version af konterings- og fordelingsvejledningen senest 1. oktober forud for det kommende regnskabsår.

Konterings- og fordelingsvejledningen for år 2023 findes nu på UFM’s hjemmeside:

Hvad er nyt?
Vejledningen er blevet opdateret med udgangspunkt i drøftelser på ERFA-møderne og i Regnskabsudvalget. Der findes et resumé over ændringerne forrest i vejledningen.

Bl.a. er følgende indarbejdet eller justeret i den nye vejledning:

  • Anvendelsen af artskonti er blevet specificeret for en række områder, bl.a. vedrørende fordelinger. Der er ligeledes indarbejdet anbefalinger vedrørende specifikation af statstilskud
  • Indrapportering vedr. dimensionen sted er uddybet i kapitel 4
  • Kapitel 7 og 8 om fordeling af generelle fællesomkostninger og bygningsomkostninger samt fordeling til delformål er blevet udarbejdet og suppleret med bilag (publiceres i starten af oktober 2022)

Styrelsen bemærker, at ændringerne gælder for år 2023, men man kan med fordel opdatere praksis for 2022, hvor det giver mening. Her tænkes der bl.a. på anbefalingerne vedrørende statstilskud (side 7), håndteringen af SPS (side 9), samt at fordelingsarterne også kan anvendes ved omposteringer i relation til husleje (side 12).

Om modeller for fordeling af omkostninger til delformål
Styrelsen har udarbejdet modeller til fordeling af hhv. uddannelsesomkostninger til delformål samt generelle fællesomkostninger og bygningsomkostninger til faglige formål og delformål. Disse har i september 2022 været i høring ved uddannelsesinstitutionerne under UFM.

De opdaterede modeller samt en tilbagemelding på høringen sendes til institutionerne i starten af oktober 2022. Modellerne vil herefter være tilgængelige på hjemmesiden.

Om konterings- og fordelingsvejledningen
Vejledningen fastsætter regler for kontering og fordeling af indtægter og omkostninger for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vejledningen er et supplement til de allerede gældende regler og vejledninger på økonomiområdet; Finansministeriets Budgetvejledning og Økonomistyrelsens Økonomisk administrative vejledning (ØAV). Vejledningen er en udmøntning af anbefalingerne i ’Udvalgsrapport for fælles kontoplan på de videregående uddannelsesinstitutioner, 2018'.

Spørgsmål kan henvendes til faelleskontoplan@ufm.dk.

Senest opdateret 03. oktober 2022