Gå til indhold

Formålsdimensionen

Siden vil løbende blive suppleret og opdateret, så den afspejler den nyeste viden, og de spørgsmål som vi modtager. Har du yderligere spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, kan du skrive til faelleskontoplan@ufm.dk.

Formålsdimensionen

Hvilke formål er det obligatorisk at bogføre på?

Institutionen skal løbende bogføre på de syv hovedformål i formålsdimensionen, såfremt institutionen har aktiviteter på de pågældende formål:

  1. Uddannelse
  2. Forskning og udvikling
  3. Formidling og videnudveksling
  4. Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser
  5. Kostafdeling og kollegier
  6. Generelle fællesomkostnigner
  7. Bygninger og bygningsdrift

I kapitel 5 i konterings- og fordelingsvejledningen kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der skal konteres på de syv hovedformål.

Skal indtægter i form af driftstilskud fra Udannelses- og Forskningsstyrelsen formålsfordeles?

Nej, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen stiller pt. ikke krav til formålsfordeling af indtægter i form af statstilskud.

Hvilke omkostninger skal konteres på formålet generelle fællesomkostninger?

Generelle fællesomkostninger er omkostninger, som vedrører hele institutionen og som vedrører alle 5 faglige hovedformål uanset organisatorisk placering.

Konteringen er nærmere beskrevet i konterings- og fordelingsvejledningens afsnit 5.6.

Anses IT-omkostninger som generelle fællesomkostninger?

Hvis IT-omkostningerne vedrører hele institutionen (f.eks. Office-pakken, o.l. software, som stilles til rådighed for alle, og medarbejder-pc'er o.l. hardware) anses det som fælles driftsomkostninger. Dog skal specialsoftware/-systemer og dedikeret hardware til kerneopgaverne henføres til de faglige formål – det kan f.eks. være omkostninger til et studieadministrativt system, som skal henføres til formål 1, Uddannelse. IT-installationer i bygninger hører på samme måde til formål 7, Bygninger og bygningsdrift.

Hvilket formål skal anvendes til "Frascati-midler"?

"Frascati-midler", der er indtægter fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ikke formålskonteres. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. januar 2023