Gå til indhold

Takster for rekvireret aktivitet på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under UFM

UFS fastsætter og udmelder uddannelsestakster for rekvireret aktivitet ved de kunstneriske uddannelsesinstitutioner jf. § 7 i bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner under UFM kan i henhold til bekendtgørelsens §3 og §7, stk. 1 opkræve betaling hos kommunen eller anden aktør for uddannelse af personer, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. §1, stk. 2 i betalingsloven.

  Takster for rekvireret aktivitet på de kunsteriske uddannelsesinstitutioner under UFM i 2019 for 60 ECTS

(kr.)
Arkitektur 90.700
Design 91.800

Taksterne er fastsat med udgangspunkt i udlandsstipendielisten.

Kontakt

Kirstine Notlevsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 34
Email: kno@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. november 2023